Aktivní a pasivní bezpečnostní systém

Aktivní a pasivní bezpečnostní systém

Už mnohokrát jsme o tom psali, a dnes to bez váhání napíšeme znovu: bezpečnost je v rámci silničního provozu a používání vozidel tou nejdůležitější věcí. O bezpečnost na veřejných komunikacích se kromě dozorčích orgánů musí starat všichni řidiči, chodci a další účastníci. V minulosti, když se na ulicích proháněla první auta, byla bezpečnost na silnicích mnohem více závislá na řidičích, než je tomu dnes. V dnešní moderní době plné elektronických asistenčních systémů jsou vozidla vybavena různými snímači a zařízeními, která zčásti přebírají roli zachování bezpečnosti na silnicích a řidičům výrazně pomáhají. Dnes si tedy posvítíme na tyto systémy, konkrétně na systémy aktivní a pasivní bezpečnosti.

Charakteristika a rozdíly mezi aktivním a pasivním bezpečnostním systémem

Hovoříme-li o bezpečnosti na silnicích, ve vozidlech mají bezpečnost na starosti dvě kategorie systémů a zařízení. První skupinou jsou prvky pasivní bezpečnosti. Již ze samotného názvu vyplývá, že tyto bezpečnostní prvky nebudou v rámci provozu vozidla aktivní, ale na bezpečnosti se budou podílet víceméně pasivně. Jejich charakteristickým prvkem je, že se používají až v momentě, kdy nehodě nelze zabránit, popřípadě se použijí až krátce po nehodě.

Na druhé straně stojí prvky aktivní bezpečnosti. Jedná se o systémy a zařízení, které se aktivně podílejí na zvýšení míry bezpečnosti během jízdy na veřejných komunikacích. Tyto systémy mají za úkol zabránit vzniku dopravní nehody nebo jí zcela předejít.

Oba typy bezpečnostních systémů se do aut instalují účelově, a jejich hlavním úkolem je ochránit cestující před dopravními nehodami. Pokud se i stane nehoda, jejich sekundárním úkolem je ochránit všechny účastníky před zraněními či zbytečnou smrtí.

Co se rozumí pasivní bezpečností vozidla?

Jak jsme si již řekli, prvky pasivní bezpečnosti se aktivují v momentě nehody nebo krátce po ní. Můžeme sem zařadit například různé designové prvky vozu, jako jsou deformační zóny, výztuže v rámci karoserie, ale i airbagy, bezpečnostní pásy, konstrukce sedadel a opěrek hlavy, přítomnost dětské sedačky v autě a její uchycení o systém Isofix, případně systém eCall, který po nehodě zavolá záchranné složky.

Deformační zóny vozidla – nacházejí se kolem celého obvodu vozidla a jejich úkolem je zmírnění nárazu a přenášených sil z kolize. V praxi to vypadá tak, že pokud bychom se podívali například na to, co se ukrývá za předním nebo zadním nárazníkem téměř každého auta, zjistíme, že se tam nachází buď nějaký prvek výztuže (tyč nebo ochranný prvek), a/nebo prázdné místo. Toto prázdné místo slouží k tomu, aby se do něj při nárazu smrštil nárazník a absorboval tak sílu z nárazu. Díky tomu se jen malé množství sil přenese až do kabiny vozidla.

Výztuže v rámci jiných částí karoserie a pevnost konstrukce karoserie mají stejný úkol – ochránit cestující před silami z nárazu a zabránit takové deformaci karoserie, která by mohla ohrozit život cestujících.

V tomto ohledu je také velmi důležitá správná konstrukce sedadel a opěrek hlavy, které ve spolupráci s bezpečnostními pásy a airbagy, ať už předními, kolenními, závěsovými nebo jinými, zajišťují maximální ochranu pro cestující. V minulosti se používaly dvoubodové bezpečnostní pásy a dnes se používají pouze tříbodové, které jsou mnohem bezpečnější. Airbagy, alespoň ty přední, najdeme v základní výbavě téměř každého moderního auta. Systém ukotvení dětské sedačky Isofix je také součástí mnoha moderních aut a pomáhá chránit nejzranitelnější pasažéry.

Pokud nehodě nelze zabránit, v některých evropských vozidlech je nainstalován systém eCall, který je navržen tak, že v případě kolize automaticky zavolá záchranné složky.

Co se rozumí aktivní bezpečností vozidla?

Mezi prvky aktivní bezpečnosti patří různé moderní systémy, zařízení a snímače, ale také zcela základní funkční prvky každého vozidla, a v neposlední řadě i faktor samotného řidiče a jeho stylu jízdy a způsobu ovládání auta.

V autě totiž může být nainstalován nekonečný počet různých bezpečnostních systémů, ale je třeba, aby s nimi spolupracoval i zodpovědný řidič, který na cestách nebude riskovat vznik dopravní nehody.

Základními prvky aktivní bezpečnosti jsou samozřejmě plně funkční brzdy a všechny ostatní systémy a jednotky vozidla. Neméně důležitá jsou i správně funkční světla vozidla, a to nejen při jízdě v noci. Jedním ze základních předpokladů bezpečnosti na cestách je známé heslo „vidět a být viděn“.

Pokud však chceme mluvit o moderních bezpečnostních systémech, snad nejznámějšími jsou systémy se zkratkami ABS, ESP, ASR, TCS, či PDC a různé další.

Systém ABS – protiblokovací systém brzd – slouží jako aktivní bezpečnostní prvek při nouzovém brzdění. Brání zablokování kol, díky čemuž si řidič udrží kontrolu nad vozidlem i v kritické situaci. Zároveň však tento systém neomezuje funkčnost brzdového systému. Ve spolupráci s tímto systémem pracují další podobné systémy, jako například systém kontroly trakce, systém ovládání stability vozidla, asistent při rozjezdu do kopce nebo například i parkovací asistent propojen s jednou couvací kamerou nebo s několika kamerami, které snímají, co se děje kolem auta.

Většina z asistenčních systémů (ABS, ESP, ASR) pracuje tak, že upravuje chod auta pomocí aktivace brzd na jednotlivých kolech. Tímto způsobem lze zabránit smyku na kluzkém povrchu, přetáčivosti nebo nedotáčivosti kol. Další asistenční systémy jsou schopny například upozornit řidiče na vychýlení se z jízdního pruhu, případně mohou kontrolovat míru jeho únavy, sledovat dopravní značky a rychlostní omezení, a dané upozornění zobrazit řidiči na displeji.

Do prvků aktivní bezpečnosti můžeme okrajově zařadit i výkon motoru. V rukou zkušeného a zodpovědného řidiče může vozidlo s motorem s vyšším výkonem snadněji předcházet jiná vozidla, a tudíž se kratší dobu zdrží v opačném jízdním pruhu. V rukou nezodpovědného a nebezpečně jezdícího řidiče však může být vysoký výkon motoru zbraní.

Slovo na závěr od AUTODOC

Bezpečnost na silnicích bude zachována zejména tehdy, když si každý řidič před každou jízdou uvědomí, že motorová vozidla, ať jsou jakkoli užitečnými pomocníky, jsou velmi nebezpečnými stroji. Moderní auta jsou vybavena řadou bezpečnostních systémů, které nám pomáhají při řízení a starají se o zvýšenou míru bezpečnosti na cestách. Je však nesmírně důležité, abychom my, řidiči, využívali tyto systémy jen jako jakési doplňky k hlavnímu prvku bezpečnosti na silnicích, kterým je stále člověk (dokud na naše silnice nepřijedou plně automatizovaná vozidla bez potřeby řídit je).

Na silnicích se vždy chovej slušně a podle předpisů a pravidel platných po celém světě. Jelikož na cestách nejsme sami, nejde jen o naši vlastní bezpečnost, ale o bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

    Váš profil je váš osobní asistent.

    Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty