Co jsou to takzvané posilovače brzd?

Co jsou to takzvané posilovače brzd?

Technologie v našich moderních vozidlech nás podporují v mnoha ohledech. Kromě elektronických asistentů, jako jsou kontrolky na přístrojové desce, mají dnešní automobily téměř vždy posilovač řízení a také posilovač brzd. Tato zařízení a pomůcky rozhodně zvyšují komfort jízdy a v mnoha situacích i její bezpečnost. Jak takový posilovač funguje a jak poznat, zda je poškozený, se dozvíte v následujícím článku.

Co je to posilovač brzd?

Jedná se o zařízení, které se aktivuje při sešlápnutí brzdového pedálu. Od tohoto okamžiku zvyšuje působící sílu, a tím umožňuje maximální brzdný účinek s minimálním úsilím.

Obvykle se rozlišují dva různé systémy: podtlakový (vakuový) a hydraulický posilovač. V naprosté většině dnešních vozidel se nachází ten vakuový systém. V benzinových automobilech se často ovládá pomocí podtlaku, který je již přítomen v sacím potrubí. Dieselová nebo elektrická vozidla jsou obvykle vybavena vlastním vakuovým čerpadlem.

Hydraulická varianta využívá speciální hydraulické čerpadlo, které je poháněno motorem.

Jak oba systémy fungují?

Posilovač brzd, který pracuje s podtlakem, je poměrně sofistikovaný systém. Samotný posilovač je skříňka obsahující dvě komory, které jsou rozděleny membránou. Není-li brzda sešlápnuta, tak v obou komorách panuje podtlak. Po sešlápnutí brzdového pedálu se prostřednictvím vnějšího ventilu přivede atmosférický tlak, tj. tlak vnějšího vzduchu. Výsledný rozdíl tlaku mezi přední a zadní komorou se využívá k tlačení membránové vložky směrem k hlavnímu brzdovému válci. Posun pístu v tom válci se tak zesílí a konečně aktivuje brzdy prostřednictvím hydrauliky. Po uvolnění brzdy se ventil zase uzavře, v obou komorách se opět vytvoří podtlak a posilovač je znovu připraven k použití.

Základní princip hydraulického posilovače brzd se příliš neliší od principu podtlakového posilovače. Zde vysokotlaké čerpadlo přivádí olej do akumulátoru, kde stlačuje obsažený dusík až na 150 barů. Po sešlápnutí brzdového pedálu proudí olej do pracovní komory posilovače brzd a posouvá pracovní píst směrem k hlavnímu brzdovému válci, čímž se stejně jako u podtlakového čerpadla zvyšuje brzdný účinek. Po uvolnění brzdy může olej pomocí zpětného kanálu proudit zpátky do zásobníku a vratná pružina zase zajišťuje, že se pracovní píst opět dostane do původní polohy.

Důležité upozornění, které by měli mít všichni řidiči na paměti, je, že posilovač je funkční pouze tehdy, když běží i motor. Při vypnutém motoru musí posilovač brzd podle zákona ještě dvakrát až třikrát podpořit brzdění; poté přestane prozatím fungovat.

Jednou z možných situací, kdy by se to mohlo stát problémem nebo dokonce nebezpečím, je, když vás někdo odtahuje. Pokud se společně blížíte ke křižovatce a osoba před vámi, která vás táhne, náhle zabrzdí, je docela možné, že bez asistenčního systému nebudete schopni vyvinout stejnou sílu na pedál a vaše brždění bude o to slabší. Výsledkem může být pouhý šok neboli v horším případě dopravní nehoda.

Mimochodem, stejný princip platí i v případě poškození posilovače. I zde jste především chráněni předpisy a zákony, protože vaše brzdy samozřejmě nesmí zcela přestat fungovat jen proto, že selže pomocná komponenta. Situace však vyžaduje, abyste si během několika okamžiků zvykli na novou realitu a šlapali na brzdový pedál silněji, než jste zvyklí.

Jak poznám, že je můj zesilovač poškozený?

Ne vždy je to možné zjistit pomocí hmatatelných příznaků. Naprostou jistotu získáte pouze pokud si při brzdění všimnete, že například během jízdy z kopce je třeba vynaložit mnohem větší sílu k zastavení vozidla. Avšak náročnost brzdění za běhu motoru je pouze jedním z příznaků závady na posilovači brzd. Brzdový pedál, který se po vypnutí motoru jen stěží dá sešlápnout, může rovněž ukazovat na vadný posilovač brzd. Kromě toho může posilovač brzd při netěsnosti součástí nebo rzi v pouzdře slyšitelně syčet. Toto syčení je způsobeno podtlakem, který vtahuje vzduch do pouzdra posilovače brzd. Ve vzácných případech se může stát, že se brzdový pedál rozehřeje zdánlivě bezdůvodně. Ovšem platí jako vždy, pokud si nejste zcela jisti, že nejlepším řešením je návštěva dílny. I když závada není v samotném posilovači, ale v jiném dílu, prohlídka a následná oprava vás vždy vyjdou podstatně levněji, než kdybyste kvůli neobvyklému chování brzd způsobili srážku nebo něco horšího.

Jak vznikají závady na posilovači brzd?

Pro správnou funkci a zachování vytvořeného podtlaku musí být zesilovač vždy hermeticky uzavřen. I drobné mikrotrhliny na stěnách pouzdra mohou způsobit výrazný pokles výkonu přístroje, a pokud nejsou včas odhaleny, trhliny se časem zvětší. Obdobně v důsledku opotřebení, nedostatečné údržby a nepříznivého počasí může dojít k poškození, znečištění a korozi také na hadicích, manžetách a ventilech, které vedou k zesilovači. Zvířaty ohryzané nebo prokousané kabely mohou rovněž způsobit vniknutí špíny, vzduchu a vody do systému a znemožnit jeho činnost.

Z těchto důvodů doporučujeme nechat zesilovač v pravidelných intervalech přezkoušet odborníkem nebo jej zkontrolovat svépomocí.

Nejlepší způsob, jak na to, je nahlédnout do příručky k vozidlu a zjistit přesné umístění zesilovače ve vašem modelu vozu. Obvykle se nachází pod kapotou na straně řidiče, poměrně daleko vzadu. I lidé, kteří neprošli odborným školením, často poznají, zda došlo k jeho poškození. Výše zmíněné přetržené kabely nebo hadice, stopy rzi, netěsnosti nebo promáčkliny jsou toho jasným důkazem.

V každém případě nyní víte, jak důležitý je úkol takového zařízení, a za předpokladu, že se o něj budete pečlivě starat, zůstane vám také dlouho v dobré kondici.

Komentáře - 1

  • @user_264314
    25.09.2022 09:08
    Člen

    Vyměnil jsem na WV Passat hlavní brzdový válec a posilovač brzd. Po namontování nemohu provést odvzdušnění systému. Brzdový válec nepropouští kapalinu do trubek. Kde hledat závadu? Může být příčinou zavzdušnění systému ABS?

Váš profil je váš osobní asistent.

Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty