Jak odvzdušnit brzdy

Jak odvzdušnit brzdy

Účinná práce brzdového systému je jednou z klíčových podmínek pro bezpečnou jízdu. Proto je povinností každého řidiče udržovat brzdy auta v dokonalém stavu: spotřebitelné prvky byste měli vyměnit včas. Rovněž byste měli zkontrolovat trubky a hadičky pro možné úniky, a odstranit vzduch ze systému, pokud se tam dostal. Pojďme se podívat na příčiny vniknutí vzduchu do systému. V tomto článku vám řekneme, jaký je správný postup při odvzdušňování brzd.

5 hlavních příčin přítomnosti vzduchu v systému

 • Nedostatek kapaliny v nádržce. Kvůli tomu se může okolní vzduch nasát do systému.
 • Opotřebované gumové součástky. Těsnění válce kola (nebo brzdového třmenu) jsou vystaveny vlhkosti, špíně a chemikáliím z cest, kvůli čemuž ztrácejí elasticitu a těsnost. Časem hadičky začnou praskat.
 • Pozdní výměna pracovní kapaliny. Hadičky, přes které kapalina proudí, mají pórovitou strukturu. Znamená to, že přes tyto součástky, ačkoliv v malém množství, se do systému může dostat voda, která se směšuje s brzdovou kapalinou, což vede k snížení teploty varu brzdové kapaliny. Vlivem toho v případě častého brzdění, například při jízdě na serpentinách, může dojít k varu brzdové kapaliny. Proces varu je spojen s tvorbou páry, a výsledkem jsou vzduchové bubliny v některých trubkách nebo hadičkách.
 • Netěsné úchyty a konektory. Kvůli vibracím způsobeným jízdou na nerovné cestě se časem uvolní svorky a upevňovací prvky. Vede to k vniknutí vzduchu.
 • Opravy. Pokud jste měnili písty, válce, trubky nebo hadičky, nezapomeňte na okamžité odstranění vzduchu z brzdového systému: když se tyto součástky rozeberou, vzduch se volně dostane do trubek a po opětovné instalaci tam zůstane.

Jak zjistíte, že vaše brzdy bude nutné odvzdušnit?

Tento problém je spojen s typickými znaky. Při zatlačení pedálu můžete cítit, že jeho odpor výrazně zeslábne. Někdy bude nutné brzdový pedál zatlačit i několikrát, aby začal fungovat. Každým zatlačením pedál více ztvrdne. Někdy se brzdění začne až když je pedál úplně zatlačen. Obecně se výrazně prodlouží brzdná dráha vašeho vozidla.

Pokud zaznamenáte alespoň jeden z těchto příznaků, nechte si odvzdušnit brzdy vašeho auta.

Jak připravit vaše auto na odvzdušnění brzd?

Postupnost kroků, jak odvzdušnit brzdové potrubí vozu se liší podle značky a modelu vozidla. Tento postup je také definován strukturou brzdového systému a přítomností přídavných jednotek a sestav. Před zahájením procesu si proto pečlivě přečtěte návod k používání auta, ve kterém najdete přesný popis odvzdušnění pro model vašeho auta. V některých případech, pokud má vaše auto mnoho elektronických systémů, nebude možné tuto práci provést bez profesionální pomoci.

Připravte si nářadí na odvzdušnění brzd a další potřebné prostředky a příslušenství

Připravte si nářadí na odvzdušnění brzd a další potřebné prostředky a příslušenství.

 Potřebovat budete: 
 • Čistou, stabilní nádobu, nejlépe průhlednou, na vypuštěnou pracovní kapalinu.
 • Průhlednou hadičku s průměrem, který se bude hodit do odvzdušňovacího šroubu, a také nástrčný nebo kulatý klíč na odšroubování šroubu.
 • WD-40 sprej. Pomůže vám při odšroubování zablokovaných upevnění a spojení.
 • Klíč na matice kol a zvedák, v případě potřeby odstranění kola, aby se vám zpřístupnily válce kol (brzdové třmeny).
 • Klíny pod kola. Možná bude nutné zajistit vaše auto na místě, protože v některých modelech se při odvzdušňování nedoporučuje zatáhnout parkovací brzdu.
 • Brzdová kapalina stejného typu, jaká byla ta, kterou jste dosud v autě používali.

Specifika procesu odvzdušnění brzd na různých modelech aut

 Postupnost kroků závisí od těchto věcí: 
 1. Přítomnost ventilu rozdělování brzdného výkonu na zadní nápravě. Obvykle je instalován na nákladních automobilech a osobních vozech starších generací. V určitých podmínkách na cestách brání dodávce brzdové kapaliny na zadní kola. Proto pro správné odvzdušnění brzd v těchto autech neodlehčete zadní nápravu zvednutím vozidla na zvedáku nebo zvedací platformě.
 2. Sestavení brzdových okruhů. Proces zahrnuje vypuštění vzduchu z každého brzdového mechanismu. Nejdříve se vzduch odstraní z jednoho okruhu a pak z toho druhého. Pokud jsou okruhy umístěny diagonálně, měli byste začít s brzdovým mechanismem, který je nejdále od hlavního brzdového válce: většinou je to zadní pravé kolo. Potom pokračujte na předním levém kole, zadním levém, a nakonec na předním pravém.
  Pokud jsou okruhy instalovány paralelně a spojují zadní a přední kola, pak se systém musí odvzdušnit v kruhovém směru. Nejdříve se vzduch odstraní z mechanismu zadní brzdy, nejdále od hlavního brzdového válce, pak z druhé zadní brzdy. Následně se přejde na přední kola.

Poznámka: vzor odvzdušňování brzd je individuální pro každý model a závisí na designu brzdového systému. Proto si před zahájením práce pečlivě a vždy přečtěte návod k použití.

 1. Přítomnost systému ABS. Tento systém brání kolům, aby se zcela zablokovala během brzdění; čili brání smyku. Najdeme ho na mnoha moderních autech. Tento systém brání ztrátě kontroly při nouzovém brzdění nebo při pokusu o zastavení vozidla na kluzkém povrchu. Jeho design obsahuje modulátor brzdného tlaku, a také z něj je třeba odstranit vzduch.
Přítomnost systému ABS
 1. Hydraulické čerpadlo namísto podtlakového posilovače brzd. Vidět ho můžete na modelech BMW 7. série (E32), Nissan Cedric Y32, Toyota Land Cruiser 105, Mitsubishi Pajero III, a jiných autech. V některých autech se používá jako doplněk k podtlakovému posilovači brzd. V tomto případě bude nutné zapnout čerpadlo k odstranění vzduchu.
 2. Dodatečné prvky. Pokud je vaše auto vybaveno například systémem elektronické stabilizace, bude lepší, když vyhledáte pomoc od odborníků z autoservisu, aby odvzdušnili brzdové potrubí. Profesionálové by tuto práci měli provést i v případě, že systém ABS je uložen blízko různých dílů vozidla, protože v tomto případě si proces vyžaduje použití diagnostického skeneru a používá se zde i speciální software. Mezi takové modely patří například Land Cruiser 200, BMW X5 a jiná auta.

Jak odvzdušnit brzdy na vozidle bez systému ABS?

 1. Odšroubujte uzávěr nádržky.
 2. Doplňte brzdovou kapalinu až po značku “Max”.
 3. Nalijte málo kapaliny do výpustné nádržky.
 4. Připojte hadičku k odvzdušňovacímu šroubu brzd a namočte jeho druhý konec do výpustné nádržky s kapalinou.
 5. Požádejte pomocníka, aby několikrát zatlačil brzdový pedál a potom, aby ho zatlačil co nejvíce k podlaze.
 6. Zároveň odšroubujte odvzdušňovací šroub, aby mohla kapalina proudit přes hadičku.
 7. Řekněte svému pomocníkovi, aby naplno zatlačil brzdový pedál.
 8. Sledujte, jak kapalina vychází z odvzdušňovacího šroubu. Budou v ní bublinky.
 9. Zašroubujte odvzdušňovací šroub. Pak může váš pomocník uvolnit pedál.
 10. Opakujte tento proces 4-5-krát pro každý brzdový mechanismus.
 11. Nezapomeňte monitorovat hladinu kapaliny v nádržce a doplňte ji po značku “Max”.
 12. Při provádění této práce zkontrolujte, zda se kapalina nedostala na karoserii. Obsahuje komponenty, které mají destruktivní vliv na barevný nátěr. Rovněž zabraňte vylití kapaliny na brzdové destičky. Pokud se to stalo, vyměňte je.

Jak odvzdušnit brzdy na autech se systémem ABS?

 Chcete-li odvzdušnit brzdy v autě, v němž jsou všechny jednotky ABS zkombinovány do jednoho modulu, proveďte tyto kroky: 
 1. Odstraňte pojistku ABS.
 2. Proveďte všechny kroky uvedené výše.
 3. Znovu nainstalujte pojistku.
 4. Ujistěte se, že varovné světlo na palubní desce, které indikuje selhání systému ABS, není zapnuté.

Jak odvzdušnit brzdy v autech s hydraulickým čerpadlem posilovače brzd?

Jak odvzdušnit brzdy v autech s hydraulickým čerpadlem posilovače BRZD
 Proveďte tyto kroky: 
 1. Odstraňte pojistku ABS ze své montážní pozice.
 2. Připojte hadičku k odvzdušňovacímu šroubu. Namočte její druhý konec do výpustné nádržky, která je naplněna brzdovou kapalinou.
 3. Požádejte pomocníka, aby zatlačil pedál. V tomto případě, nemusíte předtím několikrát zatlačit pedál.
 4. Řekněte vašemu pomocníkovi, aby zapnul zapalování otočením klíče do příslušné polohy. Aktivuje se tím čerpadlo.
 5. Vyčkejte, dokud čerpadlo odstraní veškerý vzduch ze systému. Jinými slovy, dokud kapalina, která vytéká z odvzdušňovacího šroubu nemá žádné bublinky.
 6. Opakujte proces pro každý válec kola (brzdový třmen).
 7. Sledujte hladinu kapaliny v nádržce. Doplňte ji na úroveň značky “Max” před každým cyklem, a i po dokončení odvzdušňování.
 8. Požádejte pomocníka, aby vypnul zapalování.
 9. Nainstalujte pojistku zpět na své místo. Ujistěte se, že varovné světlo na palubní desce, které indikuje selhání systému ABS, není zapnuté.

Jak odvzdušnit brzdové potrubí, pokud nemáte pomocníka?

 Pokud nemáte nikoho, kdo by vám mohl pomoci, proces můžete provést i sami. Je k tomu několik způsobů: 
 1. Odvzdušnění se provádí stejně, jako s pomocníkem, ale je třeba použít plynovou vzpěru, která podrží zatlačený pedál. Pro tento účel můžete jednu dočasně odstranit z kapoty nebo víka kufru. Aby to bylo pohodlnější, můžete si koupit speciální set na odvzdušnění brzd. Ten obsahuje úchyty, adaptéry, hadičky a výpustnou nádržku. Bylo by velmi pohodlné, kdyby nádržka měla silný magnet, díky němuž ji bude možné připevnit k jakékoliv části karoserie, aby se nádržka neotočila shora dolů a nevylila se kapalina.
 2. Odvzdušnění pomocí speciálního podtlakového čerpadla. Provádí se následovně: naplňte nádržku pracovní kapalinou do maximální možné hladiny. Připojte hadičku čerpadla k odvzdušňovacímu šroubu válce kola (brzdový třmen), se kterým pracujete. Kapalina nasávána čerpadlem se bude hromadit v speciální nádržce a pak se odstraní vzduch.
 3. Odvzdušnění vytvořením tlaku v expanzní nádržce. Budete na to potřebovat různá zařízení: stříkačky, malé ruční kompresory, a jiné nářadí. Jejich operační princip tkví v dodávce vzduchu nebo brzdové kapaliny do expanzní nádržky pod tlakem. V rámci toho bude kapalina cirkulovat v trubkách a nahradí proces zatlačování pedálu. Zbytek procesu je podobný standardnímu postupu odvzdušňování: brzdová kapalina se vzduchovými bublinkami se vypustí přes hadičku připojenou k odvzdušňovacímu šroubu válce kola (brzdový třmen).

Závěr

Selhání brzdového systému se musí odstranit ihned po jejich výskytu. V systému nesmí být žádný vzduch. Proto, hned, když začnete cítit, že v brzdovém systému vašeho auta je pravděpodobně vzduch, odvzdušněte jej pomocí našich rad a tipů.

Komentáře - 4

 • @m. d.
  06.09.2022 04:07
  Člen

  Dobrý den. U vozidla Ford Galaxy WGR s ABS a ESP se při prudkém brždění dostanu s pedálem až na tzv. doraz. Auto brzdí , ale účinnost brzd by měla, dle mého názoru, vyšší . Vyměnil jsem brzdovou kapalinu a odvzdušnil klasickým postupem s pomocníkem. Nic se však nezměnilo. Při vypnutém motoru je pedál tvrdý, po nastartování a jízdě abbrždění se stane výše uvedené. Někteří automechanici tvrdili, že jde pravděpodobně o poruchu hl. brzdového válce. Tento jsem vyměnil, odvzdušnil , auto brzdí lépe, ale opět při prudkém brždění se dostanu s pedálem na doraz a dál to nejde. Jaký je váš názor.
  Děkuji za odpověď. Dzurenka.

 • @J.
  08.03.2023 14:13
  Člen

  Volitelně je problém v podtlakovém posilovači nebo v trubici podtlakového posilovače, toto také musíte zkontrolovat.

 • @R. Ř.
  14.01.2024 17:36
  Člen

  Při Go brzd a nahrazení nekolika brzdových trubek vytekla brzdová kapalina. Systrém ABS Roomster a po odvzdušnění je pedál měký propadáse po nastartování. Bez motoru je pedál Tvrdý.... Před GO brzdy chodily perfektně... co fčil stym :-)

  • @Jan
   02.02.2024 15:54
   Člen

   Dobrý den, možná jste udělali chyby při instalaci, nebo v brzdovém systému zůstal vzduch, je třeba kontaktovat servis pro diagnostiku

Váš profil je váš osobní asistent.

Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty