Jak se naučit parkovat

Jak se naučit parkovat

Parkování je ošemetná záležitost. Žádný řidič se bez něj neobejde, a přesto má poměrně velký počet lidí s parkováním spojený panický strach a snaží se takovým situacím vyhýbat.

Jedno je však zcela jasné: Jakmile nasednete do auta a rozjedete se, nastane i ten okamžik, kdy musíte opět zastavit. A abyste příště, až objevíte vytoužené volné místo na parkovišti před supermarketem, neměli žádné pochybnosti a abyste dokázali zaparkovat s jistotou v co nejkratším čase, sepsali jsme pro vás průvodce nejběžnějšími druhy parkování. Přejeme vám hodně úspěchů!

Jak parkovat podélně/paralelně

Jak parkovat podélně/paralelně

Jedná se o nejběžnější způsob parkování ve městech, přesněji podél městských silnic. Vozidla jsou zaparkována v řadě za sebou a je třeba dbát na to, abyste parkovali ve směru jízdy. Za parkování v protisměru vám totiž hrozí pokuta.

Ještě před samotným zahájením parkovacího manévru byste se měli ujistit, že je pro váš vůz dostatečně hodně místa. Obecně platí, že byste měli vzít délku svého vlastního auta a přidat asi jeden metr navíc (lépe více než méně). V opačném případě se parkování stane obtížným a pravděpodobnost, že se nedostanete ani do mezery, ani ven, nebo dokonce poškrábete některé ze stojících aut, je mnohem vyšší.

Ještě před zahájením parkování nezapomeňte zapnout směrovku té strany, na které chcete zaparkovat, aby všichni kolem vás věděli, na co se chystáte. Poté zajeďte dopředu tak, abyste byli asi metr vedle vozidla zaparkovaného za vybraným parkovacím místem. Doporučujeme zastavit přibližně na úrovni obou zadních částí vozidel. Nyní můžete začít se samotným parkováním: Zařaďte zpátečku, zatočte krajně směrem k volnému parkovacímu místu (tj. obvykle doprava) a začněte velmi pomalu couvat.

Nyní je cílem zacouvat až do úhlu 45° k linii vozovky. Na pomoc si můžete vzít prostřední sloupek auta. Jakmile bude přibližně na stejné úrovni jako zavazadlový prostor vozu před parkovacím místem, zatočte do obráceného směru. Když bude volant opět v krajní poloze v opačném směru, pokračujte v parkování, a pokud jste postupovali podle všech předchozích kroků, měli byste se nyní ocitnout na parkovacím místě. Teď je pouze důležité v případě potřeby trochu popojet dopředu a dozadu, abyste vyrovnali kola s chodníkem a vytvořili bezpečnou vzdálenost mezi vozidlem před vámi a za vámi (nechcete ztěžovat výjezd z parkovacího místa ani ostatním, ani sobě!).

Příčné nebo šikmé parkování

Příčné nebo šikmé parkování

Nyní se dostáváme k těm variantám parkování, které mnozí z vás znají z parkovišť u supermarketů, nákupních center nebo parkovacích domů. Přestože takové možnosti parkování existují i na běžných silnicích a v obytných zónách. O příčném nebo šikmém parkování hovoříme tehdy, když auta neparkují za sebou, ale rovnoběžně vedle sebe; na parkovištích obvykle v pravém úhlu k vozovce, ve městech často šikmo k silnici (aby se dalo lépe vjíždět a vyjíždět).

Na rozdíl od podélného parkování, kde jednoznačně doporučujeme variantu, kdy do mezery nacouváte, existují v těchto dvou případech dvě vhodné techniky.

Začněme s parkováním dopředu

Začněme s parkováním dopředu

Pokud je parkovací místo vlevo, najeďte k němu mírným obloukem, dokud nebude zadní část vašeho vozu na stejné úrovni jako přední nebo zadní část toho auta, vedle kterého chcete zaparkovat. Následně otočte volantem doleva až na doraz a zvolna začněte najíždět do mezery. Pokud se vám to povede hned napoprvé, stačí pouze vyrovnat kola a popojet trochu dopředu, abyste se zcela dostali na parkovací místo.

Když jste na parkovací místo zajeli příliš daleko, můžete trochu zajet vzad a vrátit u toho volant do neutrální polohy. Pak už stačí jen rovně nacouvat.

Dávejte si obzvlášť pozor, abyste nezůstali stát příliš blízko vedle jednoho z parkovacích vozů, zejména ne na straně řidiče. Nejenže vám to znemožní vystoupit z vlastního vozidla po zaparkování, ale také vám to velmi ztíží pozdější výjezd z parkoviště.

Nyní přejděme k variantě, při které na parkovací místo vjedete na zpátečku

Parkování dozadu

Pokud nemáte dostatek místa pro parkování dopředu nebo pokud dáváte přednost parkování dozadu, postupujte následovně: Najeďte kupředu, dokud nebude přední nebo zadní část vozidla vedle parkovacího místa, na které chcete vjet, na stejné úrovni jako vaše zadní část vozidla.

V tomto případě předpokládáme, že volné parkovací místo je po vaší pravé straně. Proto otočte volantem co nejvíce tímto směrem, zařaďte zpátečku (samozřejmě nezapomeňte na směrovku) a začněte pomalu najíždět do mezery. Jakmile budete rovnoběžně se zaparkovanými vozy, znovu vyrovnejte volant a couvejte, dokud zcela nezmizíte v parkovacím místě.

Co dělat, když auta stojí šikmo k vozovce?

Po výše uvedených vysvětleních by to již neměl být problém. Pokud auta stojí šikmo k silnici, můžeme v zásadě zopakovat výše popsané kroky s tím rozdílem, že vše je mnohem jednodušší. Jak dopředu, tak dozadu většinou stačí zatočit o polovinu méně než předtím, a jakmile jste rovnoběžně se zaparkovanými vozy, stačí jen vyrovnat kola a můžete doparkovat.

S těmito pokyny pro parkování byste měli být dobře připraveni na své příští výlety a cesty. Na závěr pro vás máme několik obecných rad týkajících se parkování ve všech situacích.

 Obecné tipy a rady pro parkování 
  • i Vždy se ujistěte, že parkujete pouze ve směru jízdy. Jedinou výjimkou jsou jednosměrné ulice, kde se obvykle smí na obou stranách.
  • i Nezapomeňte včas informovat ostatní účastníky silničního provozu, že se chystáte zaparkovat. Za tímto účelem zvolna snižujte rychlost a za žádných okolností nezastavujte náhle. Důležité je také, abyste před zastavením zapnuli blinkr po směru parkování.
  • i Při řízení automobilu je samozřejmě vždy nezbytná zvláštní opatrnost a pozornost, neboť sedíte v ocelovém stroji, který zpravidla váží více než tunu. To však platí zejména při couvání. Nejenže můžete snadno poškodit svůj vůz, ale je také třeba dávat pozor na chodce a cyklisty. Využívejte parkovací asistenty a kamery v autě, které vám parkování výrazně usnadní, ovšem byste se měli vždy spoléhat především na svůj vlastní zrak.
  • i Vždy ponechávejte dostatečný odstup od silnice a od ostatních vozidel zaparkovaných vedle vás. Všichni přece takové situace známe: Někdo svým autem blokuje dvě místa, stojí se svým kufrem napůl v jízdním pruhu nebo po odnesení nákupu do auta zjistíte, že nový řidič před vámi nechal mezi svým a vaším nárazníkem vzdálenost pouhé jedné ruky. Předcházejte nehodám a nekomplikujte život sobě i ostatním tím, že se podobným situacím budete vyhýbat.
  • i I když se vám to intuitivně nezdá, zkuste si zvyknout parkovat pozadu. Důvodem je lepší manévrovatelnost vozidla při jízdě vzad, díky čemuž můžete snadněji zatáčet volantem. Usnadňuje vám to rovněž vyjíždění z parkovacího místa, neboť získáte mnohem lepší přehled o dopravě.

Komentovat

Your email address will not be published. Required fields are marked *