Jak zkontrolovat systém topení ve vašem autě

Jak zkontrolovat systém topení ve vašem autě
 Příznaky poškozeného systému topení 

 • ! Po rozehřátí motoru z ventilátoru necítit teplý vzduch.
 • ! Po zapnutí ohřívače je ze systému topení cítit zvláštní zápach.
 • ! Ventilátor nefunguje nebo pracuje pouze v jednom režimu.
 • ! Je vidět únik chladicí kapaliny.
 • ! Systém je hlučnější než obvykle, vydává praskavé zvuky a bouchání.
 Hlavní důvody selhání a jak je identifikovat 

 • Zablokování vzduchu nebo nízká hladina chladicí kapaliny. Auto zaparkujte na rovném povrchu a nechte motor vychladnout. Otevřete kapotu. Odstraňte uzávěr expanzní nádržky chladicí kapaliny. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a v případě potřeby ji doplňte.
 • Nefunkční termostat. Nastartujte motor. Zkontrolujte spodní hadičku chladiče hned po tom, jakmile měřidlo teploty začne ukazovat vyšší hodnotu než nulovou. Hadička by měla být studená. Pokud se ihned zahřeje, bude zde problém s termostatem. Zkontrolujte spodní hadičku chladiče poté, co chladicí kapalina dosáhne teploty 85 °C. Musí být teplá nebo horká. Pokud je studená, termostat je poškozen.
 • Ucpané jádro ohřívače a potrubí. Vyčistěte jádro ohřívače od špíny a cizí hmoty. Odstraňte jádro ohřívače a vypláchněte ho pomocí speciální látky.
 • Nefunkční motor ventilátoru. Zkontrolujte elektrický okruh, zejména kontakty. Ujistěte se, že kartáče a ložiska ventilátoru ohřívače nejsou opotřebované.
 • Poškozený řídící ventil ohřívače nebo klapka ohřívače. Vizuálně zkontrolujte řídicí ventil ohřívače nebo klapku ohřívače. Pokud uvidíte, že páka řídicího ventilu je zkorodovaná, gumová těsnění jsou vysušená, nebo řídící ventil ohřívače, případně klapka ohřívače je opotřebovaná, tyto komponenty vyměňte.
  Váš profil je váš osobní asistent.

  Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty