Mlhová světla: Funkce a pravidla

Mlhová světla: Funkce a pravidla

Některé součásti vozu mají složitě znějící názvy, jejichž účel vás ne vždy napadne na místě. Dnešní téma ale rozhodně není jedním z nich. Pokud je na silnici mlha, zapnete mlhovky, to je přece jednoduché, nebo ne?

Jenže v jakém okamžiku už nehovoříme o pouhém oparu, ale o té mlze? Je třeba používat přední a zadní světla dohromady, nebo je to možné i zvlášť? A můžeme je využívat v centru města, nebo jen mimo něj?

Jak vidíte, někteří řidiči mohou stále mít ohledně mlhových světel nezodpovězené otázky. Právě na ně bychom se rádi zaměřili v následujícím článku, abyste získali jistotu a sebevědomí při používání těchto zařízení.

Co přesně jsou světla do mlhy?

Zimní období je také vrcholem výskytu mlhy, sněhu a hustého deště. Z tohoto důvodu je ve všech evropských zemích povinné, aby byla registrovaná vozidla vybavena zadními mlhovými světly. Nicméně převážná většina vozů má dva páry světel – dvě vpředu a dvě vzadu.

Co přesně jsou světla do mlhy?

Ve své podstatě se jedná o světlomety, které lze použít nejen za husté mlhy, ale také při silném dešti nebo padajícím sněhu. Síla žárovek je podobná intenzitě dálkového světla, ovšem rozptylují světlo tak, aby mohlo snadno procházet mezi kapkami vody nebo sněhovými vločkami. Protože právě toto dálkové světlomety nedokáží, místo aby vám osvítily cestu, pouze ještě více omezí viditelnost.

Kdy musíte mlhovky zapnout?

Zde už vznikají první otazníky. Česká legislativa je poměrně vágní a neurčitá, a tudíž umožňuje širší výklad, což na první poslech zní hezky, ovšem se to většinou pokládá za negativní vlastnost, je-li řeč o zákonech. Zjednodušeně by se tento článek dal shrnout následovně: Zadní mlhová světla se musí používat za mlhy, hustého deště nebo sněžení. Zatímco přední lze volitelně použít za mlhy, hustého deště nebo sněžení.

Zvláštní důraz je tedy kladen na ta zadní světla, jejichž použití je při odpovídajících povětrnostních situacích závazné. A právě zde začínají problémy, přesněji řečeno široké interpretace. Protože pro některé řidiče je i vlhký vánek ve vzduchu už mírnou mlhou. Pro jiné je zase pár sněhových vloček předzvěstí sněhové bouře. Takže problematika není ani tak o tom, že by se mlhová světla používala příliš zřídka, ale spíše naopak, příliš často a v nesprávný čas! A to někdy s devastujícími následky. Pokud jsou totiž tato silná svítidla používána ve chvíli, kdy se v těsné blízkosti za řidičem nachází vozidlo, mohou jej snadno oslnit. I když se nevyskytuje mlha, déšť nebo sníh, mohou jednoduše ztížit výhled osoby jedoucí za vámi, a tím způsobit nehodu.

Pokud nahlédnete k našemu západnímu sousedovi, tak si všimnete, že v jeho právních předpisech je užívání světel vázáno na další podmínku, a to viditelnost 50 metrů. Konkrétněji řečeno, německý zákon stanoví, že řidič musí porovnat vlastní rychlost jízdy v km/h s rozsahem výhledu v metrech. Pokud jedete rychlostí 50 km/h, ale vidíte pouze na 30 m, je třeba urychleně zapnout zadní mlhová světla a v případě potřeby i ta přední.

Zajímá vás, jak lze tuto vzdálenost odhadnout? Pomohou vám při tom směrové sloupky na krajnici. Na pozemských přímých komunikacích jsou umístěny v odstupech přesně 50 m od sebe, a slouží tak výborně jako orientační body. Kromě toho můžete zkusit ověřit, zda je vám dobře zřetelný obrys vozu před vámi, nebo zda v bouřce/mlze zcela zmizí.

Tato kombinace minimalizuje riziko oslnění jiných účastníků silničního provozu. Při výskytu mlhy nebo intenzivní bouřce s deštěm a sněžením je tak či tak na místě snížit rychlost a přizpůsobit se podmínkám viditelnosti. Pouze v případě, že je špatný přehled o silničním provozu i za nízké rychlosti a máte omezený výhled, měli byste navíc zapnout mlhovky.

Jak se zapínají a vypínají mlhová světla?

Jak se zapínají a vypínají mlhová světla?

Obvykle se vlevo od volantu nachází buď tlačítko, které stačí stisknout, nebo kulatý přepínač, který slouží k aktivaci mlhových světel. Upozorňujeme na to, že u některých vozů nelze světla zapínat jednotlivě. To znamená, že nejprve je nezbytné aktivovat zadní mlhovky a teprve poté je možné spustit i ty přední. Obvykle však fungují nezávisle.

Jak již bylo objasněno na začátku tohoto článku, pokud jde o mlhová světla, je důležité je nejen zapínat, ale také vypínat, abyste zbytečně neomezovali ostatní řidiče. Z tohoto důvodu se na většině přístrojových desek setkáte se zelenou kontrolkou pro přední mlhovky a oranžovým nebo žlutým indikátorem pro zadní svítilny. Výstražná barva světla v žádném případě neoznačuje výskyt závady, ale má pouze upozornit řidiče na skutečnost, že by mohl výrazným zářením oslnit ostatní účastníky silničního provozu.

Když už mluvíme o žluté barvě: Někteří motoristé, kteří si rádi sem tam upravují svůj vůz, se ptají, zda mohou vyměnit přední bílá mlhová světla za žluté žárovky nebo alespoň nalepit přes sklo takovou barevnou fólii. V podstatě je tu legislativa zcela jasná: Přední světla do mlhy musí být bílá, zatímco zadní červené barvy. Je to proto, aby si je nikdo nemohl splést se směrovými světly, což je důležité zejména na dálnici, kde musíte vždy včas rozeznat, že někdo se chystá měnit jízdní pruh.

V jednotlivých případech však může být v pořádku zakrýt skla mlhových světlometů žlutou fólií určitého odstínu. Důrazně však doporučujeme obrátit se raději na odborný servis, který vám jistě dokáže poradit s technickou i právní stránkou, abyste nakonec neskončili s tučnou pokutou.

A kde se mají mlhovky používat?

Nyní víme, že světlo vyzařované těmito světlomety bychom neměli podceňovat. Každý zná z praxe takové situace, kdy ho auto před ním připravilo o výhled, a kromě toho, že je to velmi nepříjemné, to představuje i zjevné nebezpečí.

Právě z těchto důvodů existují určité okolnosti a místa, kde je využití mlhových světel nevhodné, a dokonce i škodlivé. Například při jízdě v hustě zastavěných oblastech, například ve městech, jsou mlhová světla často zbytečná a měla by se zapínat pouze za velmi špatné viditelnosti. Stejně tak v dopravních situacích, kdy se i tak dá očekávat podstatné zpomalení provozu. Patří sem třeba dopravní zácpy na dálnici nebo kolony na křižovatkách, když svítí červená na semaforech.

Shrnutí

Světla do mlhy jsou typickým ukázkovým příkladem dvousečné zbraně. Na jedné straně je jejich využívání přínosem nejen pro vás samotné, ale i pro ostatní řidiče, neboť ti mohou váš vůz rozpoznat s předstihem a včas tak reagovat a třeba zabrzdit. Na druhou stranu s sebou tato speciální světla přinášejí nebezpečí, že při nedbalé aktivaci zbytečně ztíží život jiným účastníkům silničního provozu, a proto nejsou zcela výjimečnou příčinou nehod. Optimální je tedy dodržovat pravidlo 50 metrů a po zapnutí nezapomínat světla opět zhasnout.

    Váš profil je váš osobní asistent.

    Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty