Skupiny řidičského oprávnění

Skupiny řidičského oprávnění

Pokud jde o první řidičský průkaz, většina žadatelů má zpravidla podobnou představu o tom, jaký je jejich cíl: Obvykle chtějí získat řidičák skupiny B, aby mohli usednout za volant svého prvního vlastního auta. Během přípravy na zkoušku se mnozí z nich dozvědí, že „běžné“ řidičské oprávnění jim umožní řídit nejen čtyřkolová vozidla. Existuje však celá řada dalších skupin a podskupin, jkteré vyžadují samostatné zkoušky. V řidičském průkazu jako takovém ovšem není uvedeno, jaké jsou konkrétní požadavky, např. věkové omezení, a jakou zkoušku je třeba složit pro danou skupinu. V následujícím přehledu si proto projdeme všechny kategorie a vysvětlíme si, čím přesně jsou definovány a kdo má kdy nárok na příslušné oprávnění.

A – Motocykly

A – Motocykly

Skupina AM

Pokud jste držitelem řidičského průkazu skupiny B, již spadáte do této první kategorie. Všechny ostatní řidičáky vás rovněž opravňují k řízení vozidel této podskupiny, s výjimkou průkazu „T“ pro traktory.

Do této kategorie ovšem patří nejen jednostopé motorky, jako jsou třeba mopedy, ale také tříkolová a čtyřkolová motorová vozidla.

Obecně platí, že maximální konstrukční rychlost vozidel této podskupiny nesmí překročit 45 km/h.

Dvoukolová vozidla – spalovací motory nesmí přesáhnout objem 50 kubíků, elektromotory jsou omezeny na nejvýše 4 kW

Tříkolová vozidla – omezení kubatury se vztahuje pouze na benzinové motory, všechny ostatní typy mohou disponovat maximálním výkonem 4 kW

Čtyřkolová vozidla – pro tato vozidla platí maximální přípustná hmotnost v nenaloženém stavu 350 kg

Toto řidičské oprávnění může být uděleno už od věku 15 let.

Skupina A1

V této skupině najdeme motorová vozidla s postranním vozíkem i bez něj s maximálním krychlovým objemem 125, resp. maximálním výkonem 11 kW. Kromě toho nesmí překročit poměr 0,1 kW na kilogram.

Vozidla se třemi koly mohou dosahovat výkonu až 15 kW a hmotnostní limit pro čtyřkolky činí 400 kg. Pokud je vám alespoň 16 let, můžete tuto podskupinu využít.

Skupina A2

Tato podkategorie představuje přímé faktické zlepšení oproti skupině A1. Nezáleží již na typu motorizace, ale spíše na maximálním výkonu, jenž nesmí přesáhnout 35 kW. Poměr výkonu k hmotnosti rovněž nesmí být vyšší než 0,2 kW / kg.

Není bez zajímavosti, že s udělením tohoto řidičského oprávnění smíte jezdit i s vozidly nižší skupiny A1. Pro tuto skupinu je stanoven minimální věk 18 let, který platí až na zvláštní výjimky.

Skupina A

Ta nejlepší třída pro milovníky motocyklů. Odpadají zde veškerá omezení týkající se objemu a výkonu motoru. S tímto povolením jsou přístupné i podkategorie A1 a A2.

Minimální věk uchazeče je však 24 let nebo musí mít řidičský průkaz A2 alespoň již 2 roky. To znamená, že o tuto skupinu se mohou ucházet zájemci ve věku 20 let, kteří jsou již od svých osmnácti let držiteli řidičského průkazu A2.

B – Osobní automobily

Skupina B1

O řidičské oprávnění pro tuto dost omezenou a malou skupinu se obvykle žádá spíše zřídka, protože jde vlastně jen o rozšíření podskupin AM a A1.

Přesněji řečeno, držitelé tohoto povolení mohou řídit čtyřkolová vozidla o maximálním výkonu 15 kW a celkové hmotnosti 400 kg v nenaloženém stavu. Horní hranice pro vozidla určená k přepravě zboží je 550 kg. Mimoto jste oprávněni řídit tříkolová vozidla třídy A1.

Skupina B

Je to asi ta nejznámější a nejžádanější skupina. Jak již bylo zmíněno v úvodu, řidičský průkaz skupiny B vás opravňuje k řízení motorových vozidel, jež nejsou motocykly a jejichž maximální přípustné zatížení nepřevyšuje 3 500 kg. Kromě toho můžete přepravovat až osm dalších cestujících a připojit přívěs o maximální hmotnosti 750 kg. Pokud je celková hmotnost vozidla i přesto nižší než 3 500 kg, lze připojit i přívěs vážící nad 750 kg.

Pokud chcete z této kategorie vytěžit maximum, můžete si udělat doplňující zkoušku a získat řidičský průkaz skupiny B s rozšířeným rozsahem, známý také jako B96. To vám umožní zvýšit maximální hmotnost až na 4 250 kg.

Řidičský průkaz skupiny B platí také pro vozidla podskupiny A1 s automatickou převodovkou a pro skupinu B1. Pokud je vám více než 21 let, můžete navíc provozovat tříkolová vozidla skupiny A.

V ostatních případech je minimální věk pro získání průkazu 18 let.

Skupina BE

Pokud již vlastníte řidičský průkaz skupiny B, toto rozšíření vám umožní řídit jízdní soupravy o celkové hmotnosti maximálně 7 tun.

C – Nákladní automobily

Skupina C1

Přesuňme se nyní ke gigantům na silnicích – nákladním automobilům. Předpokladem pro tuto skupinu je každopádně řidičák skupiny B. Maximální povolená celková hmotnost činí 7,5 tuny, přičemž i zde je povoleno připojení přívěsu o hmotnosti 750 kg, dokud jízdní souprava nepřekročí přípustnou celkovou hmotnost. Vozidla skupiny C mohou být vybavena maximálně 9 sedadly, včetně místa pro řidiče.

Pokud vám to nestačí, můžete se ucházet o rozšíření C1E, které vás oprávní k řízení až 12 tun spolu s přívěsem o hmotnosti vyšší než 750 kg. Alternativně smíte také jezdit s vozidlem ze skupiny B s přívěsným vozíkem vážícím více než 3,5 kg.

Oprávnění lze získat od 18 let.

Skupina C

S výjimkou traktorů vás tento průkaz opravňuje k řízení náklaďáků s hmotností nad 7,5 tuny. Ani zde však nesmí případný přívěs překročit limit 750 kg. Vše nad touto hodnotou je přiřazeno k rozšířené podskupině CE.

Podskupiny C a CE můžete zpravidla získat pouze po dovršení věku 21 let. Jedinou výjimkou je případ, kdy dokážete doložit svou profesionální způsobilost. Potom můžete tato vozidla řídit již od 18 let.

D – Autobusy

D – Autobusy

Skupina D1

Tato kategorie se týká vozidel určených pro přepravu více než 8 osob. Pouze pokud vlastníte řidičský průkaz skupiny B, máte možnost se ucházet o oprávnění kategorie D.

S řidičákem D1 smíte kromě sebe přepravovat 16 dalších osob a připojit přívěs o maximální hmotnosti 750 kg. Pokud chcete připojit těžší vozík, potřebujete rozšíření D1E. To vás také automaticky opravňuje k řízení vozidel podkategorie BE.

Minimální věk je 21 let.

Skupina D

Chcete-li usednout za volant linkového autobusu, budete potřebovat tento průkaz. Opravňuje vás k přepravě více než 8 osob, ale jak jste asi už uhodli, přívěs nesmí převyšovat 750 kg.

Musí vám být také nejméně 24 let, ledaže máte odpovídající doklad o rozšířeném odborném školení.

A nakonec existuje i podskupina DE, která taktéž odstraňuje omezení na maximální hmotnost taženého vozíku.

T – Traktory a jiné pracovní stroje

Skupina T

Poslední skupina je zároveň i nejpřehlednější a nejkratší. Řidičský průkaz T umožňuje řídit traktory a jinou samojízdnou zemědělskou techniku včetně přívěsů. Stačí, aby vám bylo 17 let. Na první pohled to celé může působit složitě a nepřehledně, ale tento dojem je klamný. Jakmile proniknete do podstaty systému a pochopíte jednotlivé kategorie, zbytek je zcela logický a srozumitelný. Pro většinu hobby motoristů, kteří se přepravou cestujících nebo těžkého nákladu neživí, jsou tak či tak nejzajímavější ty první dvě skupiny zahrnující motocykly a automobily. A možná jste také právě zjistili, že váš vlastní řidičák vám umožňuje řídit o jedno nebo dvě vozidla více, než vám bylo dosud jasno.

Komentáře - 2

 • @user_1014886
  24.01.2024 17:03
  Člen

  Dobrý den prosím mám otázku mám C+E- profesní průkaz. Mohu řídit prázdný autobus třeba jen na cestu do servisu a nemáte nějaký odkaz kde si to přečtu l. Děkuji za odpověď

 • @Pavel Novotný
  02.02.2024 14:51
  Člen

  Bohužel, nemáte oprávnění řídit autobus, tyto informace najdete na internetu.

Váš profil je váš osobní asistent.

Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty