Svépomocné vypláchnutí chladiče

Svépomocné vypláchnutí chladiče

Snadný proces

POZOR!

Před použitím si pečlivě prostudujte pokyny k používání produktu.
Při práci s chemikáliemi dodržujte bezpečnostní předpisy: oblečte si ochranné oblečení, rukavice a dýchací masku.

 • Odpojte spodní trubku systému chlazení a vypusťte chladicí kapalinu do připravené nádoby.
 • Zkontrolujte trubky a chladič, zda v nich není špína nebo vodní kámen.
 • Trubku znovu zapojte a zajistěte.

 • Pokud je v trubkách a chladiči málo špíny, do systému chlazení nalijte destilovanou vodu. Přečtěte si návod k používání auta, kde najdete informaci o potřebném množství kapaliny.

Pokud je v trubkách a chladiči málo špíny, do systému chlazení nalijte destilovanou vodu.

 • Nastartujte motor. Nechte ho běžet na volnoběh asi 10-15 minut.
 • Vypněte motor. Nechte ho vychladnout asi po dobu 1-1,5 hodiny. Odpojte spodní trubku systému chlazení a destilovanou vodu vypusťte do připravené nádoby.

 • Pokud je vypuštěna destilovaná voda špinavá, proces zopakujte.
 • Když je systém vypláchnutý, ujistěte se, že jste z něj vypustili veškerou destilovanou vodu. Do systému nalijte novou chladící kapalinu. Potřebné množství je uvedeno v návodu k použití auta.
 • Pokud jsou trubky a chladič velmi špinavé, použijte čistič systému chlazení.
 • Nezapomeňte si přečíst pokyny k používání produktu. Chemikálii nalijte do systému chlazení. Potřebné množství je uvedeno v pokynech.

Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh po dobu, která je určena v pokynech k používání produktu.

 • Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh po dobu, která je určena v pokynech k používání produktu.
 • Vypněte motor a nechte ho vychladnout po dobu asi 1-1,5 hodiny.
 • Po uplynutí času, který je uveden v pokynech, odpojte nejspodnější hadičku systému chlazení a vypusťte čistič do připravené nádoby.
 • Podle potřeby tento proces opakujte.

 • Po vypláchnutí systému se ujistěte, že ze systému jste vypustili veškerou chemikálii. Do systému nalijte novou chladící kapalinu. Potřebné množství je uvedeno v návodu k použití auta.

[Celkem:    Průměr: /5]