Category: Převodovka

Jak detekovat selhání spojky

Hlavní znaky selhání spojky Ztráta výkonu při přeřazování rychlostí Hluk při zatlačení spojkového pedálu Vibrace při zatlačení spojkového pedálu Prodloužený pohyb spojkového pedálu Spálený zápach v kabině auta Snížený …
[Pokračujte ve čtení......]