Setrvačník a dvouhmotový setrvačník: funkce, typy, příznaky opotřebení

Setrvačník a dvouhmotový setrvačník: funkce, typy, příznaky opotřebení

K tomu, aby se naše moderní a těžká vozidla spolu s cestujícími v nich mohli rozjet, jsou zapotřebí značné síly. Cílem dnešních spalovacích motorů je obvykle rychlá a plynulá akcelerace při současně co nejnižší spotřebě paliva a opotřebení motoru. Zvlášť při ostrém zrychlení nebo obecně vysokých rychlostech je třeba vyřešit důležitou otázku: Jakým způsobem lze kompenzovat vibrace a kmitání? Automobily disponují tzv. setrvačníkem, který slouží právě k tomuto účelu. Pojďme se tedy v následujícím textu podívat na to, jak a proč vlastně tak účinně plní svou funkci.

Na co potřebují automobily setrvačník?

Na co potřebují automobily setrvačník?

Jak již bylo naznačeno v úvodu, skutečné jádro spalovacích motorů, kde se vykonává práce, tvoří válce, v nichž se písty posouvají nahoru a dolů. Tyto písty jsou zase propojeny ojnicemi s tzv. klikovým hřídelem, jenž sdružuje a koordinuje přímočarou kinetickou energii, kterou produkují. Tuto „kombinovanou“ energii nakonec hnací ústrojí přenáší až do kol. Jako odpověď na otázku v nadpisu bychom se mohli ze zvědavosti také zeptat, co by se stalo s motorem, který žádný setrvačník nemá? Za tímto účelem stojí za to podívat se zpět na zmíněné písty. Zatímco v minulosti byly běžnější motory se šesti nebo dokonce osmi válci, v současnosti jsou rozšířené hlavně čtyřválce – v módě jsou však i motory s pouhými třemi válci. Proč tomu tak je? Hlavním důvodem je snížení třecích sil kvůli menšímu počtu konstrukčních prvků a z toho plynoucí úspornější provoz. Navíc jsou také kompaktnější a ve velmi krátkém čase dokáží vytvořit vysoký točivý moment. Mají ovšem i jednu podstatnou nevýhodu, jelikož jejich chod není zdaleka tak plynulý jako u jejich víceválcových příbuzných.

Vibrace a kmitání v motorovém prostoru jsou způsobeny tím, že válce jsou časovány a vykonávají svou práci v určitých sekvencích. V důsledku toho se síla pohybu vpřed a vzad rapidně zvyšuje a nakonec se objeví vůle i v klikovém hřídeli, což způsobí rozkmitání souvisejících součástí motoru. To je nejen nepříjemné z akustického hlediska (v pozadí můžete slyšet hluk o síle až 80 decibelů), ale také nesmírně škodlivé pro všechny zapojené části stroje. Trpí zejména převodovka a její ozubená kola, která následně může i zcela selhat.

Setrvačník tudíž slouží k vyrovnávání těchto sil a ke snižování chvění na minimum. Díky své hmotnosti a, jak název sám napovídá, setrvačnosti kompenzuje nepravidelnosti v chodu motoru, například při řazení nebo rychlých změnách otáček, a výrazně stabilizuje klikový hřídel. Navíc svou hmotou překonává i tzv. mrtvé body a zabraňuje zadření nebo úplnému výpadku motoru. Kotouč totiž dodanou energii účinně ukládá a v podobných chvílích ji může opět uvolnit.

Jaké existují typy?

Dvouhmotový setrvačník

V zásadě lze rozlišit dva typy setrvačníků, které se montují do automobilových agregátů: jednohmotové a dvouhmotové. Jak vyplývá ze samotného pojmenování, hlavní rozdíl spočívá v tom, že dvouhmotové setrvačníky mají dva kotouče, které jsou navzájem propojeny pružným prvkem. Fígl tkví v tom, že jeden kotouč je spojen s klikovým hřídelem, zatímco druhý s převodovkou. Výsledkem je, že obě části hnacího ústrojí jsou tlumeny a že se například na převodovku méně projevují nepravidelnosti v pohybu pístů. Důvodem je, jak jsme uvedli výše, že moderní čtyřválcové nebo tříválcové motory jsou sice jak úspornější, tak i účinnější, ale zároveň mnohem náchylnější ke vzniku kmitů a obecným nepravidelnostem při provozu.

Kromě funkce tlumení přebírá dvouhmotová varianta také roli zásobníku energie, v čemž se příliš neliší od jednohmotového setrvačníku. V klíčovém okamžiku se tedy uvolní síla a převede se na klikový hřídel nebo převodovku, které tak nepřijdou o svou synchronizaci a mohou pokračovat plynule pracovat. Řidič to ocení zejména při velmi nízkých otáčkách motoru, kdy může bez problémů přeřazovat.

Jak poznáte opotřebení vašeho setrvačníku?

Jak poznáte opotřebení vašeho setrvačníku?

Nejprve několik slov o životnosti těchto konstrukčních prvků. Setrvačníky zpravidla vydrží zhruba stejně dlouho jako příslušné vozidlo, ovšem za předpokladu, že jezdíte rozumně a obezřetně. Měli byste se například vystříhat dlouhých cest při nízkých otáčkách a trhavého řazení rychlostních stupňů. Obecně vzato je pro kotouče a mechanismus tlumení prospěšné, pokud řídíte plavně a kontrolovaně a nezastavujete vozidlo například při zařazené trojce. Za těchto ideálních podmínek a při dobrém mazání jsou setrvačníky v podstatě takřka nezničitelné.

Naštěstí dá o sobě vědět poškozený setrvačník i hlukem, když například jeho pružný lem přestane být zcela intaktní. Obvykle se to rozpoznává podle chrastivého nebo třepotavého zvuku, podobně jako u rotorových listů nebo cinkání kovu. Možné je ale také přesný opak: spustíte motor a slyšíte – nic. Rozjezd je nicméně nesmírně drsný a i během jízdy máte nepříjemný pocit, ačkoli stále neslyšíte žádné podivné zvuky. Je dost pravděpodobné, že setrvačník je deformován nebo porouchán již natolik, že se tlumicí pružiny zasekly a kotouče tak nemohou kmitat. Součástka poté logicky kompletně ztratí svůj původní účel a nedokáže kompenzovat ani vibrace, ani uchovávat energii.

Hlasité, drnčivé zvuky se typicky vyskytují při startování motoru nebo při řazení na jinou rychlost. V takových případech vám doporučujeme, abyste při nejbližší příležitosti nechali servis přezkoumat příčinu tohoto problému. Zanedbání totiž může mít drastické následky. Pokud setrvačník selže úplně, dojde s velkou pravděpodobností k poškození jak klikového hřídele, tak i převodovky. A to zase znamená, že hrozí totální selhání motoru, jehož oprava bude zaručeně mnohem nákladnější než výměna pouhého setrvačníku.

Co byste si z toho všeho měli odnést?

Ať už je váš setrvačník dvouhmotový či jednohmotový, v obou případech se jedná o extrémně robustní a trvanlivý konstrukční prvek zabudovaný hluboko v nitru vozidla. Jejich bezchybná a správná funkce je natolik důležitá pro kondici ostatních součástek, že musí zákonitě odolávat největším potížím každodenního života motoru a v nejlepším případě po instalaci spatří světlo světa opět jen při výměně celého motoru.

Tento článek proto opět názorně demonstruje, že dodržování intervalů výměny různých kapalin a dílů auta, které podléhají běžnému opotřebení, přináší bezpočet výhod. Pečlivou a svědomitou péčí lze i po dlouhých letech udržet vůz mladý, a spolu s ním i jeho vzácné technické komponenty, mezi něž se řadí například setrvačník.

Komentovat

Your email address will not be published. Required fields are marked *