Důvody pro kontrolu výfukového systému — Jak zkontrolovat výfukový systém

Důvody pro kontrolu výfukového systému — Jak zkontrolovat výfukový systém

 7 důvodů pro kontrolu vašeho výfukového systému: 
 1. Hučení z motoru, které mění svůj tón při zvyšování otáček motoru, a bouchání při přeřazování rychlostí.
  Děje se to při poškozeném tlumiči výfuku, nebo pokud systém ztratil svou těsnost.
 2. Zápach výfukových plynů v kabině auta.
  Tento fenomén je způsoben opotřebením těsnících prvků.
 3. Řinčení pocházející z rezonátoru.
  Děje se to vlivem tepelného poškození komponentu.
  Poškozený rezonátor nebude více schopný absorbovat vibrace způsobené výfukovými plyny, čímž se naruší i provoz motoru.
 4. Motor startuje velmi těžce, běží přerušovaně, a ztrácí výkon. Zvyšuje se spotřeba paliva.
  Tyto znaky selhání jsou způsobeny ucpaným katalyzátorem, což brání výfukovým plynům, aby se správně odváděli ze spalovacích komor.
 5. Stopy vlhkosti na rezonátoru, a úniky pod touto součástkou.
  Hromadění kondenzace v tomto prvku je způsobeno ztrátou těsnosti vlivem mechanického nebo tepelného poškození.
 6. Řinčení ze spodní strany vozu.
  Znamená to poškození upevňovacích prvků tlumiče výfuku, a jeho kontakt se spodní stranou auta.
 7. Zahřívání podlahy v kabině auta.
  Stane se to po přepálení ochranných krytů proti teplu.
 Specifika kontroly výfukového systému: 

 • Použijte montážní jámu nebo zvedák a vizuálně zkontrolujte součástky systému.
  Stopy koroze nebo vlhkosti na těchto součástkách indikují, že je třeba je vyměnit.
 • Nastartujte motor a zkontrolujte, zda jsou všechny součástky systému spolehlivě upevněny.
  Pokud uvidíte uvolněné součástky, potřebné bude instalovat nové upevňovací prvky.
 • Při běžícím motoru pečlivě zkontrolujte spojení mezi součástkami výfukového systému. Ujistěte se, že výfukové plyny neunikají ze spojů.
  Pokud kterákoliv ze součástek ztratila svou těsnost, vyměňte její těsnící prvky.
 • Monitorujte teplotu motoru.
  Časté přehřívání motoru po krátkých jízdách může být znakem poškozeného výfukového potrubí.
[Celkem:    Průměr: /5]