Co je to chladicí kapalina a jaké druhy existují?

Co je to chladicí kapalina a jaké druhy existují?

Automobilové motory jsou často vystaveny extrémním teplotním podmínkám: jak vysokému horku, tak i mrazivému chladu. Oba extrémy mohou mít pro blok motoru a jednotlivé komponenty závažné následky. Z toho důvodu je důležité se vždy ujistit, že hladina tzv. chladicí kapaliny je ve správném rozmezí. V následujícím článku si objasníme, jak vlastně takové směsi fungují, které druhy existují a čemu byste ještě měli věnovat svou pozornost.

Jak funguje chladicí kapalina?

Chladicí kapalina je prakticky kombinací nemrznoucí směsi a destilované vody. Vozidla chlazená vodou jsou vybavena nádržkou na chladicí kapalinu, odkud je rozváděna do příslušných částí motoru. Nenechte se však uvést v omyl, neboť podle některých lidí by vaše auto dokázalo jezdit i na domácí vodu z kohoutku. Pokud ovšem doplníte obyčejnou vodu, svému vozu tím rozhodně neprospějete, vždyť nejenže tak výrazně snížíte bod tuhnutí směsi, ale také oslabíte antikorozní účinek, který nemrznoucí směs vytváří společně s destilovanou vodou. Vzhledem k množství minerálů a jiných částic, které běžná pitná voda obsahuje, trpí rovněž pryžová těsnění a kovové prvky agregátu.

Hlavní funkce chladicí kapaliny je totiž obsažena již v jejím názvu. Díky svým teplovodivým vlastnostem dokáže pohlcovat přebytečné teplo z motoru a odvádět jej pryč. Následně se samotná kapalina pomocí chladiče zchladí a může se vrátit zpět do okruhu, aby opět absorbovala tepelnou energii. Zejména v zimních měsících je klíčová právě ta její druhá vlastnost, přesněji řečeno její druhá složka – a to nemrznoucí směs. Vždyť když venkovní teploty klesnou pod nulu, je pro přežití motoru zásadní, zda a jak dlouho dané chladivo nezamrzne. V opačném případě by to mělo devastující účinky na veškeré součásti celého ústrojí. Tuto hodnotu obvykle najdete jasně zvýrazněnou na obalech výrobků.

Přestože výrobci uvádějí přesné údaje o bodu mrazu jednotlivých kapalin, nemusí tyto informace vždy odpovídat skutečnosti. Před nákupem se pokuste najít zvolený prostředek na internetu a ověřte si, jak se osvědčil v nezávislých testech.

Co za různé typy existují?

Co je to chladicí kapalina a jaké druhy existují?

Různá vozidla si vyžadují různá chladiva. Pokud například hledáte chladicí kapalinu pro Octavia 2, musíte se podívat do svého uživatelského manuálu a najít příslušné druhy, které jsou pro daný model Škody určené. Neboť nesprávná kapalina může nejen znamenat, že nelze dosáhnout hodnot uvedených na balení produktu, ale může motor dokonce i poškodit. V závislosti na výrobci, roku výroby a také místě výroby se použité kovy a slitiny liší a zvolené médium musí být zhotoveno přesně pro ten typ, který byl do vašeho vozu namontován.

Aby se zákazníkům a řidičům výběr usnadnil, bývají chladicí kapaliny obvykle doplněny o umělá barviva, která jednotlivým druhům dodávají charakteristické odstíny. Tak například žlutá barva běžně odpovídá starším motorům, jejichž hlavy válců se ještě nevyráběly z hliníku, a tudíž i složení směsi je odlišné. Vedle barevného třídění existuje také třídění podle písmen a číslic. Kupříkladu chladivo s potiskem G12 je obvykle určeno pro modernější vozidla a má červené až růžové zabarvení.

Důležité je každopádně, abyste v žádném případě nemíchali různá chladicí média v žádném modelu vozidla. Přinejlepším tak snížíte výkon a životnost dané kapaliny, v tom horším případě nenávratně poškodíte jednotlivé součásti motoru.

Pro jistotu se pokaždé podívejte do uživatelské příručky svého vozu, abyste se ujistili, jaká chladicí kapalina je pro vaše vozidlo vhodná. Ne každý výrobce se totiž drží stejných barevných konvencí, a proto není nikdy na škodu si je ověřit i dvakrát.

Jak často je třeba doplňovat chladicí kapalinu?

V závislosti na ročním období, jízdním chování a mnoha dalších činitelích může trvat různě dlouho, než hladina chladicí kapaliny začne klesat. Je proto nejlepší ji v pravidelných intervalech, například po každé sezóně, krátce zkontrolovat. Úroveň hladiny je optimální přezkoumávat na volnoběh a při nepříliš zahřátém motoru. V opačném případě hrozí, že při odšroubování víčka na vás vystříkne proud horkého chladiva, který by vás mohl popálit. Za tímto účelem je nutno otevřít kapotu motoru, najít nádobka chladící kapaliny a podívat se, jaká je její aktuální hladina. K tomu slouží dva ukazatele s nápisy „Min“ resp. „Max“. Úroveň chladicí kapaliny do auta by se měla po celou dobu provozu pohybovat mezi těmito dvěma ryskami – znamená to totiž, že vaší soustavou neprotéká ani příliš hodně, ani příliš málo kapaliny.

TOP produkty na toto téma:

Váš profil je váš osobní asistent.

Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty