Z auta uniká olej: příčiny, důsledky, řešení problémů

Z auta uniká olej: příčiny, důsledky, řešení problémů

Motorový olej vykonává velmi důležité funkce. Vytváří povlak na povrchu dílů, aby se zabránilo jejich opotřebení, odvádí teplo z pohyblivých prvků a chrání je před korozí. Kromě toho čistí motor. Nedostatek maziva je nebezpečný pro motor. V tomto článku se podíváme, proč vznikají úniky, řekneme vám, kde hledat chybu a společně zjistíme, zda je jízda s autem, z něhož uniká olej, bezpečná.

Proč uniká olej z auta

 Nejběžnějšími příčinami úniku oleje z auta jsou: 

Opotřebované těsnění

Těsnění, těsnicí prvky, O-kroužky jsou obvykle z gumy, která časem ztrácí svou odolnost a stává se méně elastickou. Výsledkem je, že z auta začne unikat olej v místě kontaktních ploch, které jsou utěsněny právě pomocí těchto prvků.

Proč uniká olej z auta

Řešení:

 • Vizuálně zkontrolujte kryt ventilu. Stopy maziva v místě, kde je v kontaktu s hlavou válce indikují zhoršený stav těsnění. Vyměňte ho.
 • Zkontrolujte spojení mezi blokem motoru a hlavou válce: únik z tohoto místa se může objevit v důsledku přehřívání motoru, což vede k deformaci bloku motoru a hlavy válce, a k poškození těsnění.
 • Odšroubujte uzávěr nádržky pro chladicí kapalinu a zkontrolujte, zda jsou v ní nějaké stopy maziva. Jejich přítomnost také indikuje ztrátu těsnosti ve spoji mezi blokem motoru a hlavou válce.
 • Zkontrolujte olejové plnicí hrdlo. Bílá pěna na něm je znakem, že chladicí kapalina se dostala do systému mazání.
 • Vyměňte těsnění hlavy válce. Auto k tomu zavezte do autoservisu, protože oprava pravděpodobně nebude jen o instalaci nového těsnění: potřebné bude také obroušení kontaktních ploch.
 • Zkontrolujte montážní pozici rozdělovače zapalování. Pokud uvidíte únik, vyměňte olejové těsnění nebo O-kroužek.
 • Zkontrolujte olejový filtr. Jestliže z auta uniká olej zpod těsnění, zkuste problém opravit utažením součástky větší silou. Pokud to nepomůže, vyměňte komponent.
 • Zkontrolujte olejové těsnění klikové hřídele. Selhání může být způsobeno zvýšeným tlakem plynů v klikové skříni nebo chybou při instalaci. Nainstalujte nové díly. Pozor: během práce bude nutné rozebrat motor. Proto se doporučuje vyměnit i olejové těsnění vačkové hřídele.

Zkontrolujte olejové těsnění klikové hřídele

Zvýšený tlak v systému

Vlivem akumulace nečistot se redukuje průtoková kapacita jednotlivých sekcí systému mazání, což vede k lokálnímu zvýšení tlaku. Může to být i důsledkem ucpání komponentů ventilace klikové skříně, což vede k vniknutí výfukových plynů do systému mazání. Výsledkem je, že olej je vytlačován přes těsnění a spoje. Někdy je problém způsoben příliš velkým množstvím maziva a jeho vysokou viskozitou.

Řešení:

 • Změřte tlak v systému mazání použitím měřiče tlaku. Pokud je vyšší, než je normální tlak, postupte k dalšímu kroku.
 • Vzpomeňte si, kdy jste naposledy měnili olej. Pokud jste od té doby najezdili asi 15,000 km, vyměňte mazivo i olejový filtr.
 • Ujistěte se, že používáte produkt s viskozitou, kterou doporučuje výrobce. Pokud je nad normální hodnotou, tlak se může zvýšit.
 • Vypláchněte systém mazání. K tomu nalijte speciální aditivum do olejového plnícího hrdla, nastartujte motor a nechte jej chvíli běžet na volnoběh. Potom vypusťte kapalinu, vyměňte filtr a nalijte nový olej.
 • Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je vyšší než normální hladina, vyberte přebytek oleje pomocí speciálního podtlakového zařízení nebo jej vypusťte přes výpustný uzávěr.
 • Odstraňte a zkontrolujte uvolňovací tlakový ventil. Vyčistěte ho od špíny. Zkontrolujte, zda se blokovací mechanismus pohybuje volně. Pokud je zablokovaný nebo zašpiněný, ventil vyměňte nebo vyměňte celou sestavu čerpadla.
 • Zahřejte motor na provozní teplotu. Odstraňte uzávěr olejového plnícího hrdla a překryjte otvor vaší rukou. Požádejte pomocníka, aby několikrát zatlačil plynový pedál, aby se otáčky motoru zvýšily na hodnotu 2,000-2,500 ot./min. Pokud během tohoto úkonu cítíte, že v systému se zvyšuje tlak, systém ventilace klikové skříně bude poškozen. Auto odvezte do autoservisu a nechte jej opravit. Odborníci vyčistí komponenty a podle potřeby vymění PCV ventil a zachyt. olejovou nádobu.

Zkontrolujte hladinu oleje

Chyba při instalaci

Nesprávné utažení šroubů a nesprávná sekvence utažení může způsobit zvlnění nebo prasknutí těsnění. Kromě toho může být destrukce těsnění důsledkem použití těsnícího materiálu a lepidel na jeho zafixování.

Řešení:

Vyměňte těsnění a těsnící prvky. Dodržte hodnoty točivého momentu utažení, které specifikuje výrobce. Zašroubujte upevňovací prvky podle nákresu, který najdete v návodu k používání auta. Při instalaci olejového těsnění použijte specializované nářadí.

Mechanické poškození

Může být způsobeno vniknutím cizích předmětů nebo nárazem do překážky, na co je olejová vana velmi náchylná a zranitelná.

Mechanické poškození

Řešení: 

 • Utěsněte prasklinu metodou svařování za studena.
 • Auto zavezte do autoservisu, kde vám svaří olejovou vanu.
 • Nainstalujte si ochrannou mřížku olejové vany. Pokud často jezdíte v terénu nebo používáte vaše auto na nekvalitních cestách, tento ochranný prvek vám pomůže vyhnout se mnoha problémům.

Uvolnění upevňovacích prvků

Výsledkem jízdy na nekvalitních cestách a silných vibrací auta, například opotřebované komponenty zavěšení kol, je uvolnění upevňovacích prvků. Často zpod nich uniká olej z auta.

Řešení:

Utáhněte svorky a upevňovací prvky. Podle potřeby je vyměňte.

Proč je únik oleje z auta nebezpečný

Vlivem nedostatku maziva se zvyšuje míra opotřebení kontaktních ploch. Má to především negativní vliv na stav těsnění zdvihadel ventilů, což celý problém následně zhoršuje. Olej, jehož množství je již tak malé, se dostává do válců motoru, kde se spaluje. Nedostatek maziva způsobuje destrukci a zablokování vačkové hřídele a klikové hřídele, a také pístů motoru. Někdy se mohou poškodit i ojnice vlivem přehřívání.

Pokud z vašeho auta uniká olej, zašpiní se i samotné tělo motoru a nahromadí se v něm nečistota. Brání se tak účinnému procesu výměny tepla, zvyšuje se zátěž na motor a může se objevit jeho přehřívání. Mazivo se bude hromadit v otvorech pro svíčky zapalování, což způsobí selhání v systému zapalování. Kromě toho může olej zničit izolaci vodičů pod kapotou a prvky spojky; změkčí gumové uložení, těsnění, a reaguje s plastovými díly.

Mohu s autem jezdit, pokud z něj uniká olej?

Pokud je únik velmi vážný, například pokud je propíchnuta olejová vana, auto se nesmí používat. Nejlepší bude použít odtahovou službu. V případě menšího poškození můžete selhání opravit pomocí těsnícího materiálu nebo metodou svařování za studena. Na cestě do autoservisu neustále sledujte hladinu maziva. Když se sníží, doplňte olej do požadované hladiny, aby měli díly motoru stále dostatek maziva.

Mohu s autem jezdit, pokud z něj uniká olej

Je možné, že vlivem úniku oleje auto nenastartuje?
Nejčastěji únik oleje nemá vliv na startování motoru. V některých případech, například pokud má auto senzor hladiny oleje, a jeho hladina se dostala na kritické minimum, může elektronická jednotka auta zakázat nastartování motoru.

Závěr

Životnost každého motoru přímo závisí na stavu a hladině maziva. Proto je každý únik velmi nebezpečný. Úniky se musí eliminovat okamžitě po jejich zjištění. Oprava auta, z něhož uniká olej, je vždy levnější, než repasování nebo výměna celého motoru.

[Celkem: 1   Průměr: 5/5]

Komentovat

Your email address will not be published. Required fields are marked *