Jaké jsou minimální a maximální povolené rychlosti na silnicích

Jaké jsou minimální a maximální povolené rychlosti na silnicích

Dálnice, rychlostní silnice, okresky – výčet by mohl pokračovat dál a dál. Často totiž nestačí jen vědět, jaká je nejvyšší povolená rychlost, ale také to, jak rychle musíte být schopni svým vozem minimálně jet, abyste nedostali pokutu. Navíc existují nejrůznější dopravní značky, které ukazují přiměřenou rychlost – tedy pokud ovšem víme, co která z nich znamená. A jak je to se zahraničím, například s našimi bezprostředními sousedy?

Abyste opět nabyli úplného přehledu v silničním provozu a věděli, kdy smíte sešlápnout plynový pedál, připravili jsme pro vás malý seznam jednotlivých rychlostních limitů.

Které dopravní značky potřebujete znát?

K tomu, abyste věděli, jaká je minimální nebo maximální povolená rychlost, je nezbytná dobrá orientace v příslušném dopravním značení. Někomu to může připadat samozřejmé, ale zdaleka ne každé omezení rychlosti je vyznačeno číslem, jako například v případě obcí. Tato dopravní značka ruší předchozí rychlostní omezení a informuje o tom, že řidič nesmí překročit rychlost 50 km/h. Nemálo začínajících ale i zkušenějších řidičů tuto ceduli přehlédne nebo jí nevěnuje zvláštní pozornost, neboť není ani červená, ani nepřitahuje na sebe pozornost číslicemi. Mnohdy se navíc vyskytuje v úsecích, kde by se dalo předpokládat, že je povolena vyšší rychlost, a je proto nutno jí věnovat zvýšenou pozornost.

Další značka navazuje na předchozí a oznamuje konec obce. V České republice mají tyto dvě cedule tvar bílého obdélníku s černými písmeny. Jestliže obec končí, přes značku probíhá červená čára. Mimo obec můžete jet maximálně 90 km/h.

Které dopravní značky potřebujete znát?

Dalším stupněm jsou tzv. rychlostní silnice. Česká dopravní značka, úředně nazývaná „Silnice pro motorová vozidla“ je čtverec na modrém podkladu s bílým piktogramem automobilu. Tyto komunikace jsou zpravidla směrově oddělené, což znamená, že oba jízdní směry jsou viditelně vymezeny a v každém z nich jsou minimálně dva jízdní pruhy. Na těchto silnicích je povolena maximální rychlost 110 km/h. Jakmile však úsek vede skrz město nebo obec, dojde ke snížení této hodnoty na pouze 80 km/h.

V této souvislosti je nicméně nutno podotknout, že jak již mnozí pravděpodobně vědí, od roku 2016 byla podstatná část zmíněných rychlostních silnic přeměněna na dálnice –  tedy na komunikace s nejvyšší dovolenou maximální rychlostí. Proč k tomu ale došlo? Z důvodu vnější podobnosti s dálnicemi a zmatku kolem dopravních značek se nezřídka stávalo, že šoféři víceméně nevědomky překračovali stanovenou rychlost.

Nepodařilo se ale převést všechny rychlostní komunikace, protože v určitých úsecích byly natolik úzké nebo náhlé zatáčky, že by zvýšená rychlost představovala příliš velké nebezpečí. Proto stále ještě několik takových silnic v ČR přetrvává a je dobré znát jejich specifika.

Nakonec tu máme již několikrát zmíněné dálkové silnice. Jak známo, na těchto komunikacích platí v naprosté většině zemí maximální přípustné rychlosti, přestože se často v závislosti na daném státě značně liší. V ČR se nesmí jezdit rychleji než 130 km/h – cokoli nad tuto rychlost vás může vyjít draze. A stejně jako u rychlostních silnic nechybí ani zde připomínka, že pokud dálnice místy vede přes obec, je maximální rychlost omezena na 80 km/h.

Existuje i minimální rychlost?

Minimalni rychlost na dalnici

Pravdou je, že jednotlivé jízdní pruhy na dálnici jsou určeny pro různě rychle jedoucí vozidla. Pokud chcete předjíždět, musíte tak učinit po levé straně, takže například nákladní vozidla nebo cestující, kteří chtějí jet pomaleji, se řadí vpravo. Pokud jste si však mysleli, že na dálnici smíte vjet s jakýmkoli vozidlem, zákon na to bohužel nahlíží jinak.

Zákon o pozemních komunikacích stanoví, že vozidlo nebo jízdní souprava, která není schopna na rovné trati dosáhnout rychlosti 80 km/h, nesmí jet po dálnici. Jediná výjimka se týká úseku procházejícího obcí – v takovém případě musí vozidlo zvládnout pouze rychlost 65 km/h.

Jestliže tedy vaše auto dokáže v důsledku nehody nebo poruchy jezdit zatím jen zpomaleně, musíte se dálnici vyhnout. I když si toho všimnete až po najetí na ni, jste povinni odbočit na nejbližší sjezd a dálnici opustit.

Jaká je právní situace u našich sousedů?

U našeho nejbližšího souseda platí naštěstí téměř stejné silniční zákony, alespoň co se týká maximální povolené rychlosti. Jedině pro případ, že dálnice vede přes obec, musíte na Slovensku sundat nohu z plynu a nesmíte překročit rychlost 90 km/h.

U Poláků zase na dalnicích platí o něco vyšší konečná rychlost: 140 kilometrů v hodině. Oproti tomu v Rakousku je na dálnicích stejně jako v České republice povolena maximální rychlost 130 km/h a mimo obce se smí jezdit dokonce 100 km/h. A nakonec tu máme Německo. V této zemi se uplatňují totožná pravidla jako v Rakousku, a to jak pro obce, tak i mimo ně. Skutečný důvod, proč je Německo pro mnoho motoristů tak lákavé, je nicméně zřejmý snad úplně každému: Autobahny jsou zpravidla bez jakýchkoli rychlostních omezení. Zpravidla?

Jsou nějaké výjimky? Vskutku, protože…

… všechny výše popsané předpisy a dopravní značky znají jednu zásadní výjimku: značky s omezením rychlosti. Zní to jako samozřejmost, ale nelze podcenit, jak často řidiči taková značení přehlížejí, neboť s nimi nepočítají. Mají zvláštní význam zejména v zemích, jako jsou Německo nebo Polsko, v nichž si můžete s tachometrem svého vozu užít spoustu radosti. Skoro na každé dálnici v Německu najdete totiž úseky, kde se z důvodu přehlednosti nebo stavu vozovky nesmí jet rychleji než 80 km/h. A pokud vás jednoho dne přistihnou dopravní policisté, platí v mnoha státech systém odstupňovaných pokut a počtu „nasbíraných“ bodů.

Povolena rychlost dalnice

V ČR vás například překročení rychlosti o 20 km/h může stát dobrých 1000 korun a 2 body; za překročení limitu o 50 km/h můžete na místě přijít o řidičský průkaz.

Celkově je proto nesmírně důležité jezdit obezřetně a sledovat situaci na silnici. Protože i když jste se ještě před pár okamžiky proháněli po dálnici rychlostí 130 km/h, během dvou kilometrů se to může zásadně změnit. Chystáte-li se vydat na cestu do jiných zemí, je lepší se předem stručně seznámit se zvláštnostmi právních předpisů v daných krajinách. Krátký pohled na příslušnou tabulku se vám doslova vyplatí.

Váš profil je váš osobní asistent.

Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty