Ojnice motoru: funkce a problémy

Ojnice motoru: funkce a problémy

Spalovací motor je komplexním souborem různých jednotek a systémů, které pro celkový správný chod motoru musí navzájem dokonale spolupracovat. V případě běžných motorů s vnitřním spalováním se jedná zejména o skupinu základních komponentů, jako jsou válce motoru a písty. Právě tyto komponenty tvoří základní část motoru, přičemž jejich úkolem je nasát palivovou směs, stlačit ji a zapálit, aby vzniklá energie mohla rozpohybovat další součástky motoru. Moderní motory s vnitřním spalováním fungují na principu přeměny tepelné energie a tlaku z detonace paliva na rotační pohyb kol. Možná sis dosud myslel, že rotační pohyb začíná na klikové hřídeli. Zčásti je to pravda, ale před klikovou hřídelí se nachází ještě jedna součástka, která mění vertikální pohyb pístů na rotační pohyb – je to ojnice motoru, která bude tématem dnešního článku. Pokud tě to zajímá, čti dál!

Umístění ojnice motoru a její hlavní funkce

Co je to pístní tyč a kde ji najdu? Pístní tyč, jinými slovy ojnice motoru, je pevně spojena se skupinou válce a pístu motoru. Samotná součástka se skládá z několika částí, které jsou podle způsobu výroby buď nedílnou součástí ojnice, nebo jsou samostatnými komponenty této součástky. Můžeme tedy říct, že ojnice motoru je robustní kovová tyč zakončená na obou koncích hlavou pístu. Na jedné straně je tato hlava navržena tak, aby se zaručilo hladké spojení s klikovou hřídelí – v tomto případě hovoříme o velké hlavě ojnice. Na druhé straně ojnice najdeme menší hlavu, která je spojena se samotným pístem motoru.

Středová část ojnice, která se nachází mezi uvedenými hlavami, se nazývá dřík ojnice. Dřík ojnice se vyrábí z robustního kovového materiálu, který je schopen odolat vysokým teplotám, vlivu tlaku nebo různým nepříznivým podmínkám používání. Pracovní prostředí této součástky je poměrně nehostinné – neustálý vysoký tlak a vysoké teploty vlivem detonace a spalování paliva. Jelikož je tato součástka vyrobena z odolného kovu, její životnost je poměrně dlouhá a výměna komponentu se provádí pouze při mechanickém poškození. K výrobě ojnice motoru se nejčastěji používají různé ocelové slitiny, které jsou vyráběny metodou kování a následného opracování. Zaručí se tím lepší vyvážení ojnice, sníží se míra přenášených vibrací a nepříznivých sil, a v některých případech lze tímto způsobem i snížit celkovou hmotnost komponentu.

Ojnice motoru – typy a různé konstrukce v různých motorech

Jednoduchou konstrukci ojnice motoru jsme si již popsali výše – je to standardní ojnice s dříkem a jednou hlavou na každém konci ojnice. Kromě toho se ve vozidlech používají i ojnice s tvz. uzavřenou hlavou. Tento typ ovšem najdeme zejména v motorech motocyklů. Co se týče motorů pro lodě a čluny, zde se používají ojnice s jednoduchou konstrukcí a oddělenými hlavami. Dřík a hlava ojnice se zde spojuje šrouby nebo jinými upevňovacími prvky.

Zátěž kladená na ojnici motoru

Jak jsme si již uvedli, ojnice motoru je velmi namáhanou součástkou a tudíž je nesmírně důležité, aby byla vyrobena z kvalitního a odolného materiálu. Na tuto součástku působí síly ze spalování paliva. To ovšem nejsou jediné síly. Pístní tyč se musí popasovat i například se setrvačností z vlastní hmotnosti.

Při spalování paliva vzniká vysoký tlak a teplota, které se přenášejí na hlavu pístu a poté na ojnici motoru. Z ojnice se energie přenáší na klikovou hřídel, která tak získává svůj rotační pohyb. Aby vše běželo hladce, je nesmírně důležité, aby byl systém dobře promazán kvalitním motorovým olejem ve správném množství.

Ve sportovních autech je tomu trochu jinak. V rámci motorsportu se vždy klade důraz na co největší snížení hmotnosti vozidla. Z toho důvodu se do těchto vozidel instalují ojnice z lehkých materiálů, což významně sníží celkovou hmotnost motoru. Na druhou stranu, životnost těchto komponentů není příliš dlouhá ve srovnání s pístními tyčemi instalovanými v běžných sériově vyráběných autech.

Ojnice motoru – problémy, poruchy a poškození

Ojnice motoru je sice robustní a odolná součástka, a její typickou vlastností je dlouhá životnost, přesto se na ní mohou objevit poškození. Hovoříme-li například o únavě materiálu, na ojnici se mohou vlivem působení tlaku a teploty objevit praskliny a trhliny. Důvodem je dlouhodobá práce ojnice ve velmi nepříznivých podmínkách. Praskliny na ojnici motoru nelze opravit a proto se v těchto případech mění tyto komponenty za nové. Je to cenově i časově výhodnější řešení.

Kromě toho se při dlouhodobém používání mohou uvolnit některé spojovací prvky ojnice motoru. Motoristé se nejčastěji setkávají s tím, že je potřeba vyměnit pouzdra ojnice motoru, někdy je třeba vyměnit i píst a zkontrolovat všechna těsnění.

Neméně důležitá je pravidelná kontrola a výměna motorového oleje a olejového filtru. Zašpiněný motorový olej má totiž výrazně negativní vliv nejen na ojnice, ale také na všechny komponenty motoru, které je třeba důkladně mazat. Špinavý olej obsahuje mnoho abrazivních částic, které ojnici rychleji opotřebují. Problémem je také nedostatek motorového oleje v systému.

Naopak teplo, které na ojnici motoru působí dlouhodobě, může způsobit její deformaci. Součástka se může zkroutit, změní se úhel působení a bude to mít negativní vliv na pohyb klikové hřídele. Sníží se tím i výkon ojnice. Pokud se ti něco takového stane, při menších poškozeních lze ojnici vyrovnat. Při těžších poškozeních je řešením výměna.

Několik tipů na závěr

Pro maximální prodloužení životnosti ojnice motoru je nesmírně důležité, aby si v rámci používání svého vozidla dodržoval základní zásady správné jízdy a údržby vozidla. Určitě nejezdí agresivně. Motor má rád, když běží v únosných otáčkách – ani příliš nízkých, ani příliš vysokých. A také motoru pravidelně poskytuj čerstvý motorový olej. Odvděčí se ti dlouhým a bezproblémovým provozem. Všechny tyto faktory mají vliv na to, jaká zátěž bude kladena na ojnice motoru a další pohyblivé součástky motoru.

Při výběru nové pístní tyče si zvol produkt vyrobený ze stejného materiálu, z jakého byla vyrobena stará součástka. Určuje a doporučuje to výrobce auta a důvodem je stabilní provoz motoru. Na levnější alternativy raději zapomeň – tvému motoru by to jen uškodilo, a tedy tímto rozhodnutím nic neušetříš.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhej obrátit na online obchod AUTODOC a naše odborníky, kteří jsou vždy připraveni poradit ti a pomoci ti s výběrem správných součástek pro tvé auto. Pokud potřebuješ ojnice motoru, stačí si zvolit značku a model auta, a náš systém ti zobrazí kompatibilní díly.

    Váš profil je váš osobní asistent.

    Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty