Co je píst a jak funguje?

Co je píst a jak funguje?

V dnešním článku se budeme zabývat jedním z nejdůležitějších komponentů každé pohonné jednotky s vnitřním spalováním. Ne, nebude to válec bloku motoru, ale jeho parťák, píst. Písty motoru úzce spolupracují s válci, zapalovacími svíčkami, ojnicemi a klikovou hřídelí, a jejich společná sestava má na starosti přeměnu tepelné energie a tlaku z výbuchu paliva na rotační pohyb hřídelí a následný přenos této energie na kola vozidla. Víš, z jakých materiálů může být vyroben píst? Jaké znáš typy pístů? Pojďme se na to společně podívat!

Princip funkčnosti a základní charakteristika pístu motoru

U většiny robustních součástek, u kterých potřebujeme dosáhnout maximální trvanlivosti a odolnosti vůči podmínkám, ve kterých jsou nuceny pracovat platí, že jsou vyrobeny jako komponenty z jednoho kusu. Výjimkou není ani píst motoru. Rozdělit si jej však můžeme na několik částí. První je horní část, která snáší největší zátěž, jelikož je v přímém kontaktu se spalovanou směsí paliva a vzduchu. Druhou část tvoří plášť pístu s drážkováním pro pístní kroužky. Dolní část pístu motoru má speciální otvory, ke kterým se pomocí pístního čepu připojuje ojnice (pístní tyč).

Díky pístům motoru je zajištěn přenos energie ze spalovaného paliva na další komponenty systému pohonu. Stejně jako ostatní součástky tohoto systému je i píst vystavován extrémním tlakům a teplotám. Přichází přímo do kontaktu se směsí paliva a vzduchu, která se zapaluje ve spalovací komoře. Odolnost vůči těmto vlivům zajišťují tvrdé materiály, ze kterých jsou písty motoru vyrobeny – nejčastěji to jsou to slitiny, které se vyznačují lepšími provozními vlastnostmi, než je tomu u jiných materiálů. Dokonce ani ocel nestačí k tomu, aby vydržela takové podmínky používání. Používá se jen zřídka.

Písty musí snášet nejen vysokou teplotu, ale také silný tlak při detonaci paliva ve spalovací komoře. Získaná energie působí na píst, který díky ní směřuje dolů a následně zpět vzhůru. Zajišťuje se tak jeho vertikální pohyb. Při pohybu pístu dolů se uvolní výfuková komora, která umožňuje odsátí výfukových zplodin ze spalovací komory.

Pro správný provoz pístů motoru je také důležité, aby tyto součástky měly zajištěno správné pracovní prostředí. Velmi důležité je správné utěsnění a oddělení prostoru, ve kterém se palivo spaluje, a prostoru, ve kterém již svoji práci musí provádět kliková hřídel. V tomto ohledu zde nejvýznamnější roli hraje kvalitní těsnění pístů. Na druhou stranu, je třeba zajistit i hladký pohyb pístu, což má na starosti motorový olej, který je třeba pravidelně měnit a udržovat v čistém stavu.

Píst běžného motoru s vnitřním spalováním – typy, tvary a vlastnosti

Podle typu motoru rozlišujeme i různé typy a tvary pístů. Základní rozdíl je patrný zejména v pístech, které se používají v dieselových, resp. benzinových motorech. Naftové motory mají písty, na kterých jsou instalovány speciální pístní kroužky. Jejich úkolem je zajistit správné mazání pro hladký pohyb komponentů ve válci. Pístní kroužky mohou být těsnící a stírací. Těsnící kroužek má za úkol oddělení jednotlivých prostor kolem pístu, a stírací kroužek se stará o odvádění přebytečného motorového oleje ze stěn válce.

Dalšími parametry, ve kterých se písty liší, jsou jejich výška (a celkové rozměry) a materiál výroby. Nejčastěji používanými materiály jsou slitiny křemíku, hliníku, mědi nebo jiných kovů. Podle výkonu a točivého momentu pohonné jednotky se upravuje výška instalovaných pístů.

Jaké jsou příznaky a příčiny poruch pístů motoru?

Obecně můžeme říci, že písty mají velmi dlouhou životnost. Jejich pracovní podmínky jsou velmi náročné, ale kvalitní a robustní materiál výroby jim zaručuje, že vydrží opravdu velkou zátěž. Neplatí to však, pokud o ně není dobře postaráno. Nejdůležitější je v tomto ohledu správné mazání a chlazení motoru. Aby sestava válců a pístů fungovala hladce a bez poruch, je třeba pravidelně měnit motorový olej a olejový filtr, a udržovat čistý systém chlazení.

Za určitých podmínek může z pístů motoru začít odpadávat jejich vrchní vrstva a do systému se tak dostanou malé kovové částečky. Toto opotřebení je poměrně běžné. Pokud ti v motoru koluje čistý motorový olej schopný tyto částečky zachytávat, odvedou se a zachytí se v olejovém filtru. Porucha systému mazání nebo chlazení by měla za následek velmi rychlé přehřátí motoru a následnou deformaci součástek. Písty by se důsledkem takové deformace zablokovaly, případně by se od nich odlouply ještě větší kovové úlomky. Důsledkem by bylo kompletní ucpání olejového filtru a zadření motoru. Východiskem je jen velmi drahá oprava.

Příznaky poškození válců a pístů jsou různé, přesto je zpozoruje i laik. Určitě je třeba zpozornět, uvidíš-li, že se ti začala přehřívat pohonná jednotka. Varovným signálem je také snížení hladiny chladicí kapaliny a motorového oleje. V případě porušení těsnosti pístů se může také změnit barva výfukových plynů, buď na bílou (vniknutí chladicí kapaliny do spalovací komory) nebo na černou (vniknutí oleje do spalovací komory).

Včasným zjištěním malého poškození nebo selhání na pístu lze zabránit velké a drahé opravě. Je-li to možné a účinné, vyměnit lze pístní kroužky, nebo se píst může zbrousit do požadovaného tvaru.

Poškození na válcích a pístech se může objevit i v případě vniknutí cizího předmětu do této sestavy. Důsledkem bude odírání a předčasné opotřebení povrchové vrstvy součástek, zničení pístních kroužků a deformace součástek. Pozor na neodborný tuning motoru! Při umělém zvýšení výkonu se na písty uvede ještě vyšší zátěž, která může výrazně zkrátit jejich životnost.

Podmínek pro správné používání a maximální prodloužení životnosti pístů motoru je mnoho. Příčinou poruch může být například používání nesprávných součástek, nesprávných pracovních kapalin, problémy v systému zapalování, přesycení válců nebo případně nesprávný chod pohonné jednotky při studených startech. Stačí však dodržovat doporučení od výrobce vozidla a těmto problémům se určitě vyhneš.

Jak správně používat a udržovat písty motoru?

Správná péče o celý motorový prostor a pohyblivé součástky v něm je základním předpokladem pro bezproblémový chod pohonné jednotky, válců a pístů. Jako běžný uživatel auta dávej největší důraz na správnou údržbu systému chlazení a mazání motoru. Pravidelnou výměnou provozních kapalin motoru se na dlouhou dobu vyhneš nepříjemnostem, které tě budou stát spoustu času i peněz, než se opraví. Používej správné součástky a kapaliny, a pokud budeš mít jakékoli dotazy k pístům, neváhej kontaktovat naše odborníky z online obchodu AUTODOC, kteří ti velmi rádi poradí.

    Váš profil je váš osobní asistent.

    Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty