Jak vyčistit tělo škrticí klapky

Jak vyčistit tělo škrticí klapky

Moderní systémy sání vzduchu mohou pracovat velmi dlouho bez potřeby údržby. Přibližně každých 120,000 km je ale třeba provést určitá preventivní opatření, aby tyto součástky pracovaly bez poruch. Konkrétně je vhodné vyčistit tělo škrticí klapky. Tento úkol zvládnete do 10 nebo 20 minut. V tomto článku se podíváme na příznaky kontaminované škrticí klapky a vysvětlíme si, jak ji můžete svépomocí vyčistit.

Co je to tělo škrtící klapky?

Tato součástka je prvkem systému nasávání vzduchu, který ovládá množství dodávaného vzduchu do spalovacích komor. Má přímý vliv na proces tvorby směsi paliva a vzduchu. Může mít mechanický nebo elektrický aktivační prvek. Součástka je instalována v krytu, který je připojen k hadičkám systému chlazení, ventilace klikové skříně, k systému řízení výparů emisí, konektorům senzorů atd. Hřídel talíře škrticí klapky má senzor polohy, který měří úhel otevření škrticí klapky a rychlost. Údaje z tohoto snímače použije řídicí jednotka motoru, která přizpůsobí vstřikování a zapalování.

Co je to tělo škrtící klapky

V mechanických komponentech je talíř škrtící klapky připojen k plynovému pedálu pomocí lanka nebo páky: když zatlačíte pedál, talíř se otevře do příslušného úhlu.

Sestavy s elektrickým aktivačním prvkem zahrnují elektromotor, který je zodpovědný za otevírání vzduchového potrubí. Řídicí jednotka motoru dá povel tomuto elektromotoru podle údajů z různých senzorů.

Jaké jsou příznaky kontaminovaného těla škrticí klapky?

 • Problémy se startováním motoru. Kvůli tvorbě usazenin může klapkový uzávěr propouštět méně vzduchu než kolik je třeba při malém úhlu otevření. Vede to k redukované trakci, zejména při nízkých otáčkách motoru. Někdy motor dokonce zhasne.
 • Nestabilní otáčky motoru nebo vysoké otáčky motoru při volnoběhu. Stane se to, když se do motoru přivádí více vzduchu než je potřeba, a to vlivem zablokování mechanismu v otevřené poloze.
 • Zvýšená spotřeba paliva. V některých autech přebytečná dodávka vzduchu způsobuje, že do motoru se dostane více paliva než je zapotřebí. Ten se spálí bez jakéhokoli využití.
 • Snížení výkonu motoru. Pokud se ventil neotevře do požadovaného úhlu, spalovací komory dostanou nedostatek vzduchu. Řidič může zpozorovat, že dynamika auta se výrazně zhoršila.

Jak vyčistit tělo škrticí klapky bez odstranění této součástky z auta?

 1. Auto zaparkujte na rovném povrchu tak, abyste ze všech stran měli přístup do motorového prostoru. Lepší je, pokud budete pracovat venku nebo v dobře větrané místnosti. 
 2. Auto zajistěte pomocí klínů pod kola.
 3. Otevřete kapotu. Odpojte negativní svorku z autobaterie.
 4. Lokalizujte tělo škrticí klapky. Mělo by být někde mezi vzduchovým filtrem a sacím sběrným potrubím. Pokud máte problém najít tuto součástku, požádejte vašeho pomocníka, aby zatlačil plynový pedál – alespoň uvidíte, jak se otevírá ventil škrticí klapky. 
 5. Určete si, jaké nářadí budete potřebovat na odmontování trubky vzduchového filtru. Připravte si toto nářadí. Kromě nářadí budete potřebovat ochranné rukavice a brýle, papírové utěrky, málo motorového oleje, malý měkký kartáček nebo jemný hadřík, maskovací pásku nebo speciální krycí pásku a nádobu s čističem škrticí klapky.
 6. Pomocí maskovací pásky nebo krycí pásky si označte všechny hadičky, které je třeba odstranit, abyste se dostali k tělu škrticí klapky a vzduchovému potrubí.
 7. Pomocí šroubováku nebo montážního klíče uvolněte svorku, která zajišťuje vzduchové potrubí.
 8. Opatrně odpojte trubku. Ujistěte se, že nepoškodíte těsnění, pokud tam nějaké je. Práci proveďte opatrně, abyste neodpojili elektrické spojení a hadičky. Pokud je tělo škrtící klapky spojeno se vzduchovým potrubím z obou stran, stačí odstranit pouze jedno z nich.
 9. Nasaďte si brýle a rukavice. 
 10. Nasprejujte čistič na škrtící klapku na vnitřní povrch komponentu. Nechte látku asi 5-10 minut, aby měla čas vsáknout.
Nasprejujte čistič na škrtící klapku na vnitřní povrch komponentu
 1. Odstraňte špínu pomocí kartáčku nebo jemného hadříku. Pozor: těla některých škrtících klapek mají speciální molybdenový nátěr. Čistit byste je měli velmi opatrně.
 2. Použijte papírové utěrky k odstranění zbytků čističe s rozpuštěnými usazeninami. Podle potřeby natřete povrch i podruhé. 
 3. Sestavu otřete dosucha.
 4. Aplikujte kapku oleje na hřídel škrticí klapky. Rozetřete olej například pomocí bavlněného tamponu.
 5. Připevněte trubku sacího sběrného potrubí a utáhněte svorku přibližně stejnou silou, jakou byla původně utažena. Vraťte všechny odstraněné hadičky zpět na své místo. 
 6. Nastartujte motor a nechte jej běžet několik minut na volnoběh. 
 7. Udělejte si testovací jízdu. Pokud byly problémy s motorem způsobeny špinavým tělem škrticí klapky, měly by zmizet. 

Jak vyčistit tělo škrticí klapky, když se musí odstranit z auta? 

Demontáž součástky vám umožní její důkladné vyčištění. Zabere to více času.

 Postupujte takto: 
 1. Opakujte kroky 1, 2, 3, 4 a 5 z předchozího postupu. Pozor: možná budete potřebovat více nástrojů, protože bude nutné odstranit celou sestavu. Kromě toho je vhodné připravit si čistou nádobu pro vypuštěnou chladicí kapalinu, a také čerstvou chladicí kapalinu, která bude identická s tou, kterou aktuálně používáte.
 2. Odstraňte kryt vzduchového filtru, pokud je to nutné k zpřístupnění těla škrticí klapky.
 3. Uvolněte všechny svorky a potom odpojte všechny elektrické konektory, hadičky a trubky z těla škrtící klapky. Dávejte si pozor při odstraňování hadičky systému chlazení, především pokud byl dříve zapnutý motor – chladicí kapalina v ní může být horká.
 4. Odpojte upevňovací prvky těla škrticí klapky a odstraňte ho z auta. V některých autech je ještě jedno upevnění – držák. Pokud je škrticí klapka aktivována mechanicky, nutné bude odpojit lanko plynového pedálu.
 5. Překryjte otvor sacího sběrného potrubí, aby se do jednotky nedostala špína.
 6. Odpojte řídicí vzduchový ventil volnoběhu od těla škrticí klapky a vyčistěte ho. 
 7. Aplikujte trochu čističe na povrch těla škrticí klapky a natřete všechny obtížně dostupné dutiny této součástky. Odstraňte špínu pomocí kartáčku a papírových utěrek nebo měkkým hadříkem.
Aplikujte trochu čističe na povrch těla škrticí klapky a natřete všechny obtížně dostupné dutiny této součástky
 1. Vysušte vyčištěné součástky.
 2. Vyčistěte montážní pozici těla škrticí klapky a nainstalujte nové těsnění. 
 3. Nainstalujte všechny součástky zpět na své místo v opačném pořadí. 
 4. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a dle potřeby ji doplňte. 
 5. Nastavte součástku. Čtěte dál, a dozvíte se, jak to udělat. 

Opětovné nastavení mechanicky řízené škrticí klapky

 1. Odstraňte svorky z autobaterie na 15 minut. Potom je znovu zapojte. Pokud jste je už odpojili během čištění jednotky, tento krok můžete přeskočit. 
 2. Nastartujte motor. Nechte ho běžet na volnoběh asi 10 minut. Pozor: nesmíte zapnout žádné jiné elektrické zařízení auta.
 3. Zastavte motor asi na 10 sekund a pak jej znovu nastartujte. 
 4. Vyčkejte, dokud se pohonná jednotka rozehřeje na provozní teplotu. Pak můžete začít používat auto.
 5. Upozornění: dokud se volnoběh stabilizuje, nutné bude odjet asi 150-200 km.

Opětovné nastavení elektronicky řízené škrtící klapky

Proces opětovného nastavení škrticí klapky se v různých autech může lišit. Před zahájením procesu si přečtěte návod k používání auta, kde najdete přesný sled kroků.

 Obecný postup je následující: 
 1. Prostudujte si daný proces a zkuste si jej zapamatovat. Potřebné bude pracovat rychle, takže nebudete mít čas na dodatečné studování detailů. 
 2. Nastartujte motor. Zahřejte ho na pracovní teplotu.
 3. Zastavte ho na 10 sekund.
 4. Zapněte zapalování na 3 sekundy.
 5. Zatlačte plynový pedál 5-krát po sobě a velmi rychle. Jedno zatlačení by mělo trvat asi sekundu.
 6. Plynový pedál zatlačte k podlaze a držte ho tak 7 sekund. Držte ho zatlačený, dokud nebude indikátor “Kontrola motoru” nepřetržitě svítit. Potom pedál takto držte ještě 3 sekundy.
 7. Uvolněte plynový pedál a nastartujte motor. 

Jak zabránit tělu škrticí klapky, aby se zašpinilo?

 • Používejte pouze kvalitní palivo. Jinak se nečistoty a kontaminace mohou dostat do motoru, čímž se začne rychle tvořit velké množství uhlíkových usazenin na těle škrticí klapky. Z téhož důvodu byste neměli zanedbat výměnu palivového filtru. Doporučuje se, abyste občas vypláchli palivovou nádrž.
 • Včas vyměňte vzduchový filtr. Vždy se ujistěte, že sací systém je utěsněn. Tato jednoduchá kontrola zabrání nefiltrovanému vzduchu, aby se nasál sacím systémem na místech, kde součástky nejsou těsně spojeny.
 • Vždy se ujistěte, že systém ventilace klikové skříně je neporušený. Jeho selhání může způsobit rychlou tvorbu olejových usazenin na prvcích těla škrticí klapky.

Závěr

Stabilita a výkon motoru závisí na správné funkčnosti příslušných sestav. Proto je vyčištění těla škrtící klapky jedním z povinných procesů údržby v rámci údržby sacího systému. Naše tipy vám pomohou učinit tuto práci svépomocí a ušetřit na službách autoservisu.

[Celkem: 0   Průměr: 0/5]