Jak zkontrolovat turbodmychadlo

Jak zkontrolovat turbodmychadlo

 Kontrola turbodmychadla: 8 snadných kroků 
 1. Poslouchejte zvuk studeného motoru.

  Pokud uslyšíte hučení z turbíny během jejího chodu, pravděpodobně budou opotřebovaná ložiska. Kovové skřípání způsobeno lopatkami rotoru dotýkajícími se krytu turbíny indikují stejné selhání.

 2. Zkontrolujte přítomnost olejových usazenin na krytu turbiny.

  Pokud je uvidíte v blízkosti kola turbíny, vaše turbodmychadlo pravděpodobně brzy selže. Pokud ovšem stopy oleje uvidíte na spojení se sběrným výfukovým potrubím nebo v trubce na dodávání vzduchu, něco nebude v pořádku s motorem nebo s ventilačním systémem klikové skříně.

 3. Zkontrolujte barvu kouře z výfuku.

  Pokud je opotřebované turbodmychadlo, do sacího potrubí se bude dostávat olej spolu s obohaceným vzduchem, a následně se bude spalovat v spalovacích komorách, čehož důsledkem bude černý kouř z výfuku.

 4. Oskenujte systém pomocí speciálního zařízení.

  Pro provedení diagnostiky budete potřebovat adaptér, příslušný software, notebook nebo smartphone. Všechna měření se provedou při volnoběhu motoru. Více podrobných informací o této diagnostice naleznete v návodu k použití diagnostického adaptéru.

 5. Odstraňte turbodmychadlo z vašeho auta a zkontrolujte, zda v hřídeli není volný pohyb.

  Podržte konec hřídele a zkuste jí kmitat ze strany na stranu. Volný pohyb komponentu by neměl být větší než 1 mm. Hřídel by se neměla pohybovat podélně vůči krytu.

 6. Zkontrolujte lopatky rotoru a stěny turbodmychadla.

  Lopatky rotoru musí mít ostré a hladké hrany bez zářezů, odřenin nebo vrubů. Stěny turbodmychadla nesmějí mít žádné znaky kontaktu s lopatkami rotoru.

 7. Ujistěte se, že aktivační prvek a senzory jsou plně funkční.

  Na krytu aktivačního prvku nesmějí být žádné prohlubně, a na vrchní části tyče nesmí být žádné stopy koroze. Zkontrolujte, zda je membrána neporušena. Zvedněte tyčku do její vrchní polohy, zavřete ústí prstem a pak jej uvolněte. Tyčka by se neměla pohybovat, pokud bude ústí zavřeno. Když ústí uvolníte, tyčka by se měla vrátit do své původní polohy. Zkontrolujte elektrickou součástku aktivačního prvku pomocí multimetru.

 8. Pokud máte turbodmychadlo s variabilní geometrií, zkontrolujte, zda není zapadlý kruh lopatek.

  Lopatky se musí volně pohybovat. Diagnostikujte jednotku použitím vzduchového kompresoru a měřiče tlaku. Pokud je kroužek lopatek nepoškozen, aktivační prvek se bude volně pohybovat při tlaku asi 0.6-0.7 bar.

[Celkem:    Průměr: /5]