Jak zkontrolovat autobaterii vašeho auta

Jak zkontrolovat autobaterii vašeho auta

Jednoduché metody od AUTODOC

 1. Proveďte vizuální kontrolu

  1. Pokud je na svorkách autobaterie koroze, vyčistěte je drátěným kartáčem a natřete je měděným mazivem.
  2. Pokud uvidíte poškození na krytu, autobaterii bude nutné vyměnit.
 1. Zkontrolujte hladinu elektrolytu použitím indikátoru

  Odstraňte veškerou špínu a prach z indikátoru a podívejte se na jeho barvu:
  • Zelená znamená, že hladina elektrolytu a nabití je normální.
  • Bílá znamená, že nabití je slabé a autobaterie se musí dobít.
  • Červená znamená, že kyselost elektrolytu se zvýšila a hladina vody se snížila.
 • i Nezapomeňte odpojit svorky autobaterie.
 • i Podle potřeby přidejte destilovanou vodu.
 • i Při práci s elektrolytem použijte gumové rukavice: kontakt s pokožkou může způsobit chemické popálení.
Zkontrolujte hladinu elektrolytu použitím indikátoru
 1. Zkontrolujte stav elektrolytu použitím speciálních označení na krytu autobaterie

  Ujistěte se, že hladina elektrolytu je mezi označeními “min” a “max”.
 • i Nezapomeňte odpojit svorky autobaterie.
 • i Podle potřeby přidejte destilovanou vodu.
 • i Při práci s elektrolytem použijte gumové rukavice: kontakt s pokožkou může způsobit chemické popálení.
 1. Zkontrolujte hladinu elektrolytu použitím skleněné trubice, pokud vaše autobaterie nemá označení indikující hladinu a stav
 • i Prosím pozor: Platí to pouze pro autobaterie s možností servisu.
 • i Zkontrolujte hladinu elektrolytu každé buňky.
 • Auto zaparkujte na rovném a plochém povrchu. Vyčistěte buňky autobaterie od prachu a špíny.
 • Odstraňte uzávěr buňky a vložte trubici.
 • Když trubice dosáhne na olověné desky, naplňte ji a vytáhněte ji.
 • Uzávěr buňky dejte na své místo.
 • Výška elektrolytu v trubici indikuje její hladinu v autobaterii.
 • i Nezapomeňte odpojit svorky autobaterie.
 • i Podle potřeby přidejte destilovanou vodu.
 • i Při práci s elektrolytem použijte gumové rukavice: kontakt s pokožkou může způsobit chemické popálení.
Podle potřeby přidejte destilovanou vodu
 1. Zkontrolujte hustotu elektrolytu

  • Auto zaparkujte na rovném a plochém povrchu. Vyčistěte buňky autobaterie od prachu a špíny.
  • Odstraňte uzávěr buňky a vložte trubici hydrometru.
  • Natáhněte plný vzorek elektrolytu do hydrometru. Plovák by měl volně plavat v kapalině.
  • Hodnota, na které elektrolyt bude v souladu se škálou na plováku ukazuje hustotu elektrolytu.
  • Opatrně vyprázdněte elektrolyt zpět do autobaterie.
  • Uzávěr buňky dejte na své místo.
 • i Nezapomeňte odpojit svorky autobaterie.
 • i Prosím pozor: Platí to pouze pro autobaterie s možností servisu.
 • i Zkontrolujte hustotu elektrolytu v každé buňce.
 1. Změřte napětí autobaterie použitím voltmetru nebo multimetru

  Multimetr přepněte do režimu měření napětí stejnosměrného proudu a nastavte rozsah na 20 voltů.
  Zapojte černou sondu multimetru do negativní svorky autobaterie a červenou sondu do pozitivní svorky. Zapište si údaje z displeje multimetru.
  • Pokud je autobaterie plně nabitá, napětí by nemělo být větší než 12,6 voltu. Napětí nižší než 12,6 voltu znamená, že autobaterie je nabitá na méně než 50%.
  • Pokud je napětí autobaterie nižší než 11,6 voltu, znamená to, že autobaterie je kompletně vybitá.
 • i Nezapomeňte odpojit svorky autobaterie.
 • i Podle potřeby vyčistěte svorky drátěným kartáčem před jejich kontrolou.
Změřte napětí autobaterie použitím voltmetru nebo multimetru
 1. Zkontrolujte hladinu nabití autobaterie použitím nástroje na otestování zátěže autobaterie
 • i Nezapomeňte odpojit svorky autobaterie.
 • i Podle potřeby před kontrolou vyčistěte svorky autobaterie drátěným kartáčem.
 • i Autobaterie se před kontrolou nesmí používat 6-8 hodin.
 • i Kontrolu provádějte pouze pokud je hladina elektrolytu normální.

Zapojte sondy do pozitivní a negativní svorky autobaterie:

 • Změřte napětí autobaterie bez zátěžového odporu.
  • Autobaterie je na 100% nabitá, pokud jsou hodnoty mezi 12,6 a 12,9.
  • Autobaterie je vybitá, pokud jsou hodnoty nižší než 11,5.
 • i Měření několikrát zopakujte.
 • i Kontrola by neměla trvat více než 6-10 sekund.
 • i Mezi měřeními vyčkejte 3-5 minut.
 • Změřte napětí autobaterie se zátěžovým odporem.
  • Autobaterie je 100% nabitá, pokud jsou hodnoty vyšší než 10,2.
  • Autobaterie je plně vybitá, pokud jsou hodnoty nižší než 7,8.
Váš profil je váš osobní asistent.

Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty