Vše o státních poznávacích značkách (SPZ)

Vše o státních poznávacích značkách (SPZ)

Státní poznávací značky čili registrační značky jsou tabulky umístěné na přídi a zádi nad nárazníky každého vozu a slouží k odlišení jednotlivých aut na pozemních komunikacích a k jejich individuální dohledatelnosti. Ať už jde o dopravní nehodu, pokutu za špatné parkování nebo odcizení vozidla: Ve všech těchto a mnoha dalších případech potřebujete vy i místní úřady správné složení příslušné RZ, aby bylo možné vozidlo lokalizovat.

Co tato destička kromě toho prozrazuje o vozidle a jeho majiteli? A lze si nechat vytvořit i kombinaci na přání? O tom všem si povíme více v následujícím textu.

Jaké systémy SPZ existují?

Historie registračních značek v České republice ( jakož i v Československu) sahá hluboko do minulosti, ale z našeho současného pohledu je pro nás zajímavé zejména období po roce 1960. Právě v tomto roce byl zaveden tenkrát nový systém státních poznávacích značek, který umožnil přiřazovat vozidla podle jednotlivých okresů.

Tento systém trval, s drobnými úpravami a změnami, až do roku 1997 na území Slovenska a do roku 2001 v České republice.

První dvě nebo tři písmena na značce označovala příslušný okres. Například kombinace „BM“ byla zkratkou pro „Brno-město“ a „PJ“ pak pro „Plzeň-jih“. Po ní následovaly dva páry číslic oddělené pomlčkou.

Na základě tohoto historického vývoje se dodnes v široké veřejnosti zachoval obecný názor, že na poznávací značce lze poznat město nebo okres majitele vozidla.

V roce 2001 však byl systém reformován, podruhé pak v roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU.

Jaké informace jsou uvedeny na registrační značce?

Jaké informace jsou uvedeny na registrační značce?

Dodnes platné a v podstatě nezměněné registrační značky nemají příliš odlišnou strukturu, avšak rozsah údajů o řidiči byl výrazně omezen. Namísto přesného označení okresu jako dříve se na současných „espézetkách“ uvádí pouze kraj, což znamená, že pro odpovídající regiony existuje 14 různých písmen. Značky registrované od roku 2004 mají rovněž typické modré pole s evropskými hvězdami a označením státní příslušnosti „CZ“.

Kromě toho jsou na zadní registrační značce dvě vyhrazená místa pro samolepky technické kontroly a měření emisí (červená pro TK a zelená pro ME).

Tak tomu bylo alespoň u aut do roku 2015. Od tohoto roku se emisní kontrola zapisuje společně s technickou kontrolou, takže to dolní políčko zůstává volné. Zpravidla se již nějakou dobu překrývá bílou nálepkou.

Podobně jako u starších modelů tabulek mají nyní české kraje svá vlastní rozpoznávací písmena. Tak má například hlavní město, obdobně jako již v systému před rokem 2001, zkratku „A“ a Jihomoravský kraj se svým správním sídlem v Brně se odpovídajícím způsobem označuje písmenem „B“.  

Jelikož by následující písmena mohla být zaměněna s jinými, jsou na značkách vynechána: G, CH, O, Q a W.

Jaké jiné typy registračních značek ještě existují?

Kromě běžných registračních značek s černými písmeny a číslicemi na bílém podkladu existuje řada dalších formátů, které mají svůj vlastní význam.

Zde je stručný přehled:

– Diplomatické SPZ: Obdélníky s bílým pozadím jsou potištěny modrými písmeny a číslicemi. Začínají trojmístným číslem, za nímž následují dvě písmena pro příslušný služební titul diplomata.

– RZ Armády České republiky: Tyto značky mají pouze čísla a neobsahují žádná písmena. Espézetky mohou mít bílý nebo žlutý podklad.

– SPZ pro historické automobily: Pro tyto registrační značky je typické, že začínají regionálním dvojčíslím následovaným písmenem „V“ jako veterán. Znaky jsou obvykle vytištěny v zelené barvě.

– SPZ pro zkušební vozy: Zelené znaky na bílém podkladu s písmenem „F“. Taková vozidla zatím nejsou určena k řádnému silničnímu provozu a slouží výhradně k testovacím účelům.

– Zvláštní vozidla: Žlutá registrační značka s černými písmeny bez loga EU. Obvykle se jimi označují zemědělská vozidla nebo stavební stroje.

– Vozidla určená na vývoz: Obyčejná státní poznávací značka s červeným pruhem na pravém okraji, který obsahuje dodatečné informace o daném autě.

Mohu si nechat změnit nebo personalizovat svou registrační značku?

Mohu si nechat změnit nebo personalizovat svou registrační značku?

Nejprve obecná poznámka k povinnosti mít na vozidle registrační značky. Není překvapivé, že nosit SPZ na přední i zadní straně vozidla je zákonem dané, a že nedodržení se trestá jako přestupek a může vás vyjít na pěknou sumu peněz i několikaměsíční zákaz řízení. Rozhodujícím faktorem je, že řidič nese plnou odpovědnost za náležitou výbavu svého vozidla, a proto je i v případě krádeže především povinen při nejbližší příležitosti přerušit jízdu nebo se vůbec na ni nevydat.

Totéž platí, pokud zjistíte, že vaše registrační značky jsou poškozené nebo pozbyly své čitelnosti. V takovém případě jste rovněž povinni tuto skutečnost ohlásit úřadům a požádat o vydání nové SPZ.

A co když si chcete jen tak nechat změnit svou poznávací značku? Při koupi ojetého vozu totiž platí, že stará espézetka bude přepsána na vás. To konkrétně znamená, že pokud si třeba koupíte auto od Pražana a sami bydlíte v Plzni, bude mít vaše nové auto nadále písmeno „A“. Když se vám to z určitého důvodu příliš nelíbí a chtěli byste mít na destičce svůj vlastní kraj, záležitost bohužel není tak jednoduchá, jak byste si možná přáli. Výměna registrační značky je totiž k velké nelibosti všech řidičů možná pouze v případě její ztráty, odcizení nebo poškození. Neoficiální cestou je tedy požádat o formulář pro poškozené SPZ, vrátit obě tabulky a za odpovídající poplatek obdržet novou sadu. Nemusíte se kvůli tomu ani pokoušet odborně demolovat ty staré espézetky – je to spíše taková formalita.

A co takhle osobní poznávací značka? Naštěstí jsou úřady v tomto ohledu daleko vstřícnější. Od roku 2016 můžete při výměně registrační značky nebo při žádosti o první SPZ pro nové vozidlo za poplatek požádat o individuální potisk. Nicméně, poznávací značka na přání musí zahrnovat alespoň jednu číslici (tip: použijte „0“, pokud vaše kýžené slovo obsahuje písmeno „O“) a nesmí být použita žádná vulgární nebo hanlivá slova. Nejlépe bude, když si přímo na úřadě přesně a podrobně ujasníte, která přesně to jsou. Ale kromě toho můžete naplno projevit svou tvořivost.

    Váš profil je váš osobní asistent.

    Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty