Co mám dělat, pokud se mi zasekne klíč v spínači zapalování

Co mám dělat, pokud se mi zasekne klíč v spínači zapalování

Občas může nastat situace, kdy před začátkem jízdy zjistíte, že klíčem v zapalování nejde otočit. Někdy se stane, že se vám nakonec podaří ním otočit, ale po skončení jízdy ho nemůžete vytáhnout ze spínače. V tomto článku budeme hledat důvody zablokování této součástky a podíváme se na nejjednodušší způsoby, jak tento problém napravit.

10 důvodů, proč není možné vytáhnout klíč ze spínače zapalování

Volant je zablokován

Téměř všechny moderní vozy jsou vybaveny systémem proti krádeži. V některých případech se zablokuje volant a spínač zapalování, aby zloději nemohli jezdit s autem. Zamknutí se aktivuje, když budete chtít točit volantem, pokud v spínači zapalování není klíč, nebo se pokusíte použít nesprávný, či opotřebovaný klíč. Někdy je problém způsoben tím, že otočit chcete klíčem, který není zcela vložen ve válci. Ochranný systém auta se může aktivovat i když jsou kola auta naplno natočena do jednoho směru, například když parkujete na strmém svahu, nebo pokud přední kola jsou opřená o obrubník nebo jinou překážku. Když se funkce zamknutí aktivuje, obvykle je slyšet typické kliknutí, a klíč ze spínače zapalování nebude možné dostat ven.

Co dělat: volantem jemně otočte doleva a doprava a ze spínače se opatrně pokuste vytáhnout klíč. Pomůže vám to odblokovat volant. Klíč nevytahujte příliš silně, protože byste ho mohli zlomit.

Klíč je zdeformovaný

Pokud ho nosíte v kapse nebo v peněžence, nebo jej používáte i pro jiné účely, může se ohnout. Někdy se kvůli tomu nepodaří otočit nebo vytáhnout klíč ze spínače zapalování, případně ho nebude ani možné vložit do spínače.

Co dělat: Zjistili jste, že klíč je ohnutý? Nepokoušejte se ho použít, abyste nepoškodili válec spínače. Nastartujte auto pomocí náhradního klíče. Pokud ho nemáte, kontaktujte autoservis. Odborníci obnoví tvar staré součástky za krátký čas nebo vám udělají kopii. Pokud jste vložili ohnutý klíč do spínače zapalování, a ten se tam zablokoval, na jeho vytažení kontaktujte profesionály.

Zámek dveří zamrzl

Často se to stane, když je venku chladno a ve válci zámku se nakumulovala voda.

Co dělat: Pokud jste auto dlouho parkovali venku v mrazu nebo v nevytopené místnosti, a uvidíte, že zámek dveří zamrzl, zkuste ho roztát. Klíč zkuste nahřát pomocí zapalovače nebo svíčky a vložte jej do zámku. Tento postup opakujte několikrát. Můžete také použít speciální odmrazovač na zámky. Chcete-li se vyhnout dalším problémům, zajistěte stabilní provoz systému větrání. Před uložením auta na dlouhé parkování vyvětrejte kabinu auta, aby se snížila teplota a zabránilo se kondenzaci.

Autobaterie je vybitá

V některých autech se stává, že pokud je autobaterie vybitá, klíč se zablokuje v spínači zapalování.

Autobaterie je vybitá
Co dělat: Zapněte přední světla. Pokud se nezapnou, je pravděpodobné, že hlavní problém bude v autobaterii. Použijte voltmetr a změřte napětí ve svorkách autobaterie. Pokud je tato hodnota pod 11.7 V, autobaterie je zcela vybitá. Možná bude třeba ji vyměnit nebo obnovit její funkčnost. Pokud nemáte multimetr, zkuste nastartovat auto pomocí startovacích kabelů. Pokud to bude fungovat, problém je opravdu v autobaterii. Pokud to fungovat nebude, problém bude třeba hledat jinde.

Opotřebení zubů klíče

Produkty nízké kvality vyrobené z neodolných materiálů trpí na poměrně rychlé abrazivní opotřebení. Klíč bude v spínači volný a nebude dobře reagovat s pohyblivými částmi válce spínače zapalování.

Co dělat: Porovnejte klíč, který používáte, s náhradním. Pokud uvidíte znaky opotřebení, vyměňte ho. Pokud starý klíč zapadne do spínače zapalování, zkuste ním jemně otočit doleva a doprava, a potom dopředu a dozadu. Možná se vám podaří najít pohyb, který aktivuje mechanismus.

Selhání válce spínače

Ten se časem také opotřebuje. Může se to stát rychleji zejména v případě, kdy si řidiči na klíčenku zavěšují těžké věci nebo jiné dekorace. Když se auto pohybuje, tyto věci kladou na díly mechanismu příliš velkou zátěž.

Selhání válce spínače
Co dělat: Pokud se vám podaří vytáhnout klíč ze spínače zapalování, použijte náhradní. Pokud problém se zablokovaným klíčem přetrvává, opotřebovaný bude pravděpodobně právě válec spínače. Kontaktujte autoservis, kde vám ho vymění.

Zašpinění válce spínače a klíče

Použití nesprávného maziva vede k hromadění špíny v mechanismu, který se může časem zablokovat. Obvykle se vruby klíče zašpiní, pokud se klíč používá jinak, než je jeho účel, například na odtržení balicí pásky při otevírání balíků.

Co dělat: Pokud chcete spínač vyčistit, použijte na to kapalinu WD-40 nebo jiný penetrační olej a nasprejujte ho přímo do klíčové dírky. Pokud je to možné, válec profoukněte stlačeným vzduchem. Po profouknutí a vyčištění spínače ho namažte. Klíč otřete látkou, která nenechává nitky, a která je navlhčená ve WD-40, alkoholu nebo rozpouštědle.

Nesprávný výběr rychlosti

V autech s automatickou převodovkou se klíč zablokuje v spínači zapalování, dokud nezařadíte na řadicí páce režim “Park”. Chcete-li odblokovat spínač v autech s manuální převodovkou, řadicí páka by měla být v neutrální poloze.

Nesprávný výběr rychlosti
Co dělat: Po jízdě se ujistěte, že řadicí páka automatické převodovky je v poloze “Park”. Pokud to tak není, a auto jste už zastavili a vypnuli motor, zatlačte brzdový pedál a řadicí páku přeřaďte do polohy “Park”. Zkuste opatrně vytáhnout klíč. Pokud to není možné, zkontrolujte, zda je řadicí páku vůbec možné zamknout v této poloze. Pokud je pohyblivá i po vypnutí motoru, auto vezměte do autoservisu na kontrolu konvertoru točivého momentu, lanka automatické převodovky a její páky, a mechanismu zamknutí brzdového pedálu.
Pokud má vaše auto manuální převodovku, Zatlačte spojkový pedál, řadicí páku dejte do neutrální polohy a pokuste se vytáhnout klíč ze spínače zapalování při jeho současném mírném mykání.

Klíč nebyl ve své správné poloze

Někdy řidiči zapomenou na otočení klíče do zamčené polohy.

Klíč nebyl ve své správné poloze
Co dělat: Podívejte se na spínač zapalování. Je na něm několik značek, které korespondují s různými režimy: “zapnuté zapalování”, “startování motoru”, “zamknutí” (nebo “parkování”). Ujistěte se, že klíč je v poloze “zamknutí” nebo v poloze “0”. Pokud je to nutné, změňte jeho polohu.

Komponent je poškozen

Aplikací příliš velké síly při pokusu o otočení klíče v zapalování se může objevit poškození. Fragment klíče, který zůstal v mechanismu, bude velmi náročné vybrat ven.

Co dělat: Zkuste odstranit fragment použitím speciálního nástroje na vytahování. Pokud takový nástroj nemáte, vyhledejte pomoc od odborníků. Nepoužívejte improvizované prostředky pro vytažení zlomeného hrotu, protože byste mohli poškodit válec.

Závěr

Navzdory jednoduchému designu je klíč zapalování velmi důležitou součástkou, která vyžaduje od řidiče určitou pozornost. Auto je možné nastartovat pouze pokud je tato součástka v dobrém stavu. Pokud se váš klíč zablokuje v spínači zapalování, využijte při nápravě tohoto problému naše tipy.

    Váš profil je váš osobní asistent.

    Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty