Jak nastartovat auto s vybitou autobaterií

Jak nastartovat auto s vybitou autobaterií

Mnoho řidičů již čelilo situaci, kdy nebylo možné nastartovat motor auta, protože autobaterie byla vybitá. Často se to děje, když mrzne nebo pokud například v autě zapomenete vypnout vnější světla nebo rádio. Problém se startováním auta lze vyřešit zapojením vaší autobaterie do autobaterie jiného vozidla. K tomu budete potřebovat startovací kabely. V tomto článku vám řekneme, jak správně připojit startovací kabely. Pojďme společně zjistit, jaký je správný postup.

Bezpečnostní opatření

 • Ujistěte se, že v blízkosti místa, na kterém budete tuto práci vykonávat, nejsou žádné děti. Podle potřeby je přesuňte do bezpečné vzdálenosti.    
 • Pečlivě si přečtěte návod k používání auta. Existují některé modely, které nelze nastartovat pomocí startovacích kabelů.
 • Při provádění této práce mějte oblečené gumové rukavice a ochranné brýle. Nedotýkejte se svorek a kovových částí karoserie holýma rukama, když jsou pod napětím.   

Která vozidla nelze startovat pomocí startovacích kabelů

 • Nikdy nestartujte vozidlo pomocí startovacích kabelů z jiného auta, které má palubní napětí vyšší nebo nižší než vaše auto. Například, pokud má vaše auto autobaterii s 12 V, nesmí se spojit s 24 V nebo 6 V autobaterií, aby se nevytvořilo přepětí.
 • Rovněž se nedoporučuje spojovat benzinové vozidlo s dieselovým vozem, protože jejich autobaterie mají rozdílnou ampérovou hodnotu studeného startu, takže tento proces by byl buď neúčinný, nebo by zde bylo riziko poškození elektronického vybavení.
 • Je zakázáno startovat auto pomocí startovacích kabelů s poškozeným elektrickým vedením, poškozenou autobaterií, nebo jiným poškozením. Například, pokud je vaše autobaterie vybitá vlivem dlouhých a neúspěšných pokusů o nastartování motoru, vyhledejte pomoc od odborníků.
 • Nedoporučuje se zapojit vozidlo k autu s autobaterií, která není plně nabitá.

Jak zjistit, zda je bezpečné nastartovat vaše auto pomocí startovacích kabelů?

Jak zjistit, zda je bezpečné nastartovat vaše auto pomocí startovacích kabelů?
 Ujistěte se, zda je vaše auto v dobrém stavu. Pro tento účel: 
 • Zkontrolujte motorový prostor. Vodiče nesmí být překryté silnou vrstvou špíny a na autobaterii nesmí být praskliny ani žádné stopy unikajících látek.
 • Zkontrolujte vodiče alternátoru. Pokud jsou popraskané, napětí se pravděpodobně nedostane na svorky autobaterie. V tomto případě nemá nastartování auta pomocí startovacích kabelů a jiné autobaterie žádný smysl, protože autobaterie vozidla, které se startuje, se ihned vybije.
 • Zkuste zapnout přední světla, boční světla a osvětlení okolí. Pokud se zapnou a jejich světlo je jasné, znamená to, že v autobaterii není žádný problém, a nastartování pomocí startovacích kabelů nepomůže při startování auta. Pokud se zařízení uvedena výše nerozsvítí, a nepracuje ani klakson, autobaterie bude vybitá. Někdy je příznakem nízkého nabití autobaterie tlumené světlo ze světel.
 • Pokud je to možné, změřte napětí svorek autobaterie. Pokud je vyšší než 12,6 V, pak je autobaterie v pořádku a selhání je třeba zjistit v jiných komponentech nebo sestavách: startér, solenoid startéru, spínač zapalování atd.
 • Zkontrolujte, zda zpod kapoty není cítit silný zápach paliva. Pokud je cítit, nastartování vašeho auta pomocí startovacích kabelů je nebezpečné, protože může vzniknout požár.

Pak se ujistěte, že autobaterie dárcovského auta je plně nabitá. Zapněte přední světla nebo interiérová světla. Světla by měla vyzařovat jasné světlo. Pokud je to možné, změřte napětí na svorkách autobaterie pomocí multimetru. Naměřené hodnoty by měly být 12.6 – 12.9 V.

16 kroků pro správné nastartování auta pomocí startovacích kabelů

16 kroků pro správné nastartování auta pomocí startovacích kabelů
 1. Vozidla zaparkujte naproti sobě ve vzdálenosti 45-50 cm od sebe – tak, aby délka kabelů byla dostatečná pro jejich zapojení. Pozor: vozidla v žádném případě nesmí být v kontaktu!  
 2. V autech s automatickou převodovkou zařaďte režim “Park”. V autech s manuální převodovkou zařaďte neutrál.    
 3. Nezapomeňte vypnout motor dárcovského vozu.
 4. Zatáhněte parkovací brzdu na obou autech.
 5. Vyberte klíče ze spínačů zapalování obou aut, a otevřete dveře v autě s vybitou autobaterií. Jinak se při dodávce napětí může aktivovat systém proti krádeži a mohou se zamknout dveře.    
 6. Otevřete kapotu. Najděte autobaterii. Její přesné místo je specifikováno v návodu k použití auta. 
 7. Zkontrolujte autobaterii. Najděte dvě svorky. Pozitivní svorka je obvykle větší a má označení “POS” nebo “+”, a negativní – “NEG” nebo “-“. Pozitivní svorka je často nabarvená červenou barvou a negativní černou barvou. Při zapojování startovacích kabelů je velmi důležité nesplést si svorky autobaterie.
 8. Podle potřeby vyčistěte špínu a oxidaci ze svorek pomocí látky nebo drátěného kartáče.
 9. Podívejte se na set startovacích kabelů. Set musí obsahovat dva kabely. Jeden z nich je obvykle červený a druhý je černý. Samotné kabely mohou mít rozdílnou barvu, ale ozubené spony na jejich koncích jsou téměř vždy červené a černé. Toto barevné označení pomůže při vyhnutí se chybě při zapojování kabelů.
 10. Zapojte kabely v tomto pořadí:

   • červená spona – do pozitivní svorky vybité autobaterie;
   • druhá červená spona – do pozitivní svorky dárcovského auta;
   • černá spona – do negativní svorky autobaterie dárcovského auta;
   • druhá černá spona – do nenatřené kovové části vozidla s vybitou autobaterií. Může to být například matice nebo šroub na bloku motoru.
 11. Ujistěte se, že žádný kabel se nedotýká pohyblivých částí motoru.
 12. Nastartujte motor dárcovského auta a nechte ho běžet asi 10-20 minut. Motor vypněte.
 13. Zkuste nastartovat motor auta s vybitou autobaterií. Pokud se vám to podaří, motor nevypínejte dalších 10-20 minut. Tento čas by měl stačit na alespoň slabé nabití autobaterie. 
 14. Pokud auto nenastartuje, opakujte tento proces: nastartujte motor dárcovského auta a nechte jej chvíli běžet. Potom ho vypněte a zkuste nastartovat druhé auto. Pozor: nezapínejte startér auta, které startujete pomocí startovacích kabelů, dokud běží motor dárcovského auta: může to vést k selhání jeho alternátoru.
 15. Pokud bylo nastartování úspěšné, odpojte kabely v opačném pořadí:

  • černá spona – z nenabarvené součástky karoserie auta;
  • černá spona – z negativní svorky dárcovského auta;
  • červená spona – z pozitivní svorky dárcovského auta;
  • červená spona – z pozitivní svorky autobaterie, která byla vybitá.
 16. Pokud i po několika pokusech nelze nastartovat motor, navštivte autoservis, kde vám pomohou: vaše autobaterie může být zcela vybitá a bude třeba ji obnovit nebo vyměnit, případně mohou být poškozeny jiné systémy auta. Motor nebude možné nastartovat zejména pokud jsou poškozeny tyto součástky:

  • pojistky;
  • startér;
  • spínač zapalování.

  Jak nastartovat auto pomocí startovacích kabelů i bez jiného auta?

  Jak nastartovat auto pomocí startovacích kabelů i bez jiného auta?

  Pro nastartování auta je třeba použít přenosné startovací zařízení – tzv. jump starter. Toto zařízení pracuje na základě lithium-polymerových baterií, a díky tomu má malé rozměry a poměrně vysokou ampérovou hodnotu při startování. Takové zařízení si můžete koupit například pokud se vaše vozidlo používá v náročných podmínkách, například v oblastech se silnou studenou zimou.    

  Zařízení je třeba přímo zapojit do svorek autobaterie. Přitom je velmi důležité dodržet polaritu. Více podrobných informací o tom, jak správně zapojit startovací kabely, najdete v návodu k obsluze tohoto zařízení, který si pečlivě přečtěte.

   Obvykle je třeba provést tyto kroky: 

  1. Zapojte červený kabel, který je přibalen k zařízení, do pozitivní svorky autobaterie. 
  2. Zapojte černý kabel do negativní svorky vybité autobaterie.
  3. Vložte konektory ostatních konců kabelů do příslušných výstupů na přenosném startovacím zařízení.
  4. Vyberte si potřebný režim startovacího zařízení a zapněte zařízení. 
  5. Nastartujte motor.

  Závěr

  Vybitá autobaterie je problém, se kterým se setkávají i zkušení motoristé. Je však dobré, že se dá vyřešit relativně jednoduchou metodou – pomocí startovacích kabelů. Stačí vám k tomu startovací kabely a další baterie. Když dodržíte kroky a tipy uvedeny výše, vaše auto si snadno dobijete pomocí startovacích kabelů a autobaterie jiného auta, i když jste se řidičem stali teprve nedávno.

  Váš profil je váš osobní asistent.

  Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty