Snímač teploty chladicí kapaliny: spuštění, kontrola, příznaky opotřebení

Snímač teploty chladicí kapaliny

Moderní automobily se při monitorování svých četných elektronických systémů spoléhají především na centrální řídicí jednotku. Jde ve své podstatě o počítač, který získává informace z různých míst ve vozidle, většinou z elektroniky v podobě snímačů. Jedním z těchto senzorů je čidlo neboli snímač chladicí kapaliny. A přestože se jedná o malou a na první pohled nenápadnou součástku, její opomenutí bez potřebné výměny může vést k neodstranitelnému poškození motoru.

Co je to snímač teploty chladicí kapaliny a proč jej auto potřebuje?

Co je to snímač teploty chladicí kapaliny

Ačkoli hlavním úkolem pístových motorů je stejně jako u jiných typů pohonných jednotek přeměna dodávané pohonné hmoty na kinetickou energii, tento proces bohužel neprobíhá tak účinně, jak by bylo žádoucí. Kromě požadované energie totiž navíc vzniká i nadměrné množství tepla, které je fakticky nechtěné a motoru a jeho součástkám jedině škodí. Z tohoto zřejmého důvodu musejí vozidla tuto tepelnou energii odvádět a ochlazovat agregát na bezpečnou míru. Zde vstupuje do hry právě chladicí kapalina, jejíž úloha je přinejmenším rovnocenná významu všem dobře známého motorového oleje.

Je sice pravda, že i olej by měl přispívat k chlazení celého ústrojí, vždyť je to koneckonců také kapalina, která dokáže dobře pohlcovat a uchovávat teplo. Jeho primárním posláním je ale mazat mechanické díly, a tím minimalizovat opotřebení a třecí síly. K odvádění nadbytečného tepla proto slouží speciálně navržený okruh, který prochází celým motorem. A právě těmito trubkami proudí chladicí kapalina, jíž se mnohdy také říká nemrznoucí směs. Je to zkrátka proto, že v zimě představuje největší nebezpečí pro potrubí zamrzlé trubky. Představte si, že kapalina zamrzne a tak způsobí prasknutí trubek. Nejenže by se zcela eliminovala chladicí funkce, ale zbývající kapalina by po odtání začala protékat těmito trhlinami a rozlévala by se po celém motorovém prostoru, kde by mohla znovu zmrznout.

Snímač teploty chladicí kapaliny má proto důležitý úkol trvale monitorovat tento okruh a poskytovat řídicí jednotce přesné informace o aktuálně měřené teplotě média. To umožňuje dobře posoudit, nakolik je motor celkově zahřátý. Přivádí nás to k druhé, neméně důležité činnosti, kterou čidlo vykonává: úprava vstřikování paliva.

Řídicí jednotka totiž na základě údajů ze snímače rozhoduje, kolik paliva má dodat. Předpokládejme, že skutečná teplota motoru je 80 °C. Pokud je měřidlo poškozené a posílá do řídicí jednotky chybné hodnoty – například že teplota činí pouze 60 °C – palubní počítač pomocí těchto dat začne vstřikovat dodatečné palivo, a tudíž motor dále zahřívat. Postupem času tak může dojít k závažnému poškození všech mechanických částí agregátu vlivem přehřátí, zejména válců a pístů. Krátkodobými důsledky jsou třeba zvýšená spotřeba paliva, škodlivější výfukové plyny a také opotřebení komponentů a motorového oleje.

Kde je snímač umístěn?

Bohužel nelze pro všechna vozidla a modely uvést obecné místo, kde se tyto snímače nacházejí. Ve většině případů jej však najdete, když otevřete kapotu a vyhledáte chladič motoru. Čidlo je připojeno k přívodnímu potrubí chladicí kapaliny a propojeno hadicí.

A i tady platí zlaté pravidlo, že pokud máte pochybnosti, neváhejte se podívat do návodu k obsluze vozidla, kde je uvedena přesná poloha zařízení, a ujistěte se, že jste ho nepřehlédli nebo nezaměnili.

Jaké jsou možné příznaky závady?

Celkově existuje velká řada příznaků, které naznačují problémy v okruhu chladicí kapaliny. Nelze však s jistotou říci, zda se týkají konkrétně senzoru. Pozorujte například, zda se ukazatel teploty motoru často pohybuje v červeném pásmu. Příčinou může být i pouhá nutnost doplnit chladicí kapalinu, ale pokud se problém poté neodstraní, může to být způsobeno poškozeným zařízením.

V obecnější rovině jsou možné již zmíněné projevy, jako je zvýšená spotřeba benzinu či nafty, změna barvy nebo výraznější zápach výfukových plynů, nebo rovněž obtížné startování vozu. Ovšem, jak si jistě všimnete, mohou být tyto problémy známkou nejrůznějších problémů a v žádném případě neukazují výhradně na snímač chladicí kapaliny. Pokud chcete mít jistotu a nemáte v garáži po ruce profesionální přístroj k měření, můžete se obrátit na odborný autoservis. Pomocí takzvaného multimetru vám zkontrolují odpor v snímači, a tím ověří jeho funkčnost.

Jak mohu vyměnit vadnou součástku?

Chcete odstranit vaše staré čidlo a nahradit jej novým? Vzhledem k tomu, že i když nelze jednoznačně potvrdit přímou poruchu daného snímače, je výměna každé dva až tři roky nezbytná. Kvůli vysokému tepelnému zatížení jsou tyto senzory poměrně náchylné k poničení. Dále bychom chtěli upozornit na to, že je vždy třeba pořídit si zcela nový snímač. Rovněž se nepokoušejte čidlo opravit. V obou případech je šance na úspěch nesmírně malá a náklady na úplné selhání motoru stonásobně převyšují pořizovací cenu nového měřidla.

Výměnu snímače naštěstí v mnoha případech zvládnou i domácí kutilové. Nejprve se však musíte ujistit, že motor zcela vychladl. Abyste měli co největší jistotu, nechte auto přes noc odstát třeba v garáži. Pokud by byl motor stále rozehřátý, hrozilo by značné riziko, že okruh chladicí kapaliny by byl ještě pod tlakem a by mohla horká tekutina při odstraňování starého snímače na vás vystříknout.

Následně budete muset v závislosti na svém vozidle najít umístění čidla. Máte-li jakékoli pochybnosti, nahlédněte raději do příručky výrobce. Jakmile jej najdete, musíte starý snímač z chladiče vyjmout. Obvykle je připevněn pomocí svorky, kterou lze odstranit například plochým šroubovákem. Dále budete potřebovat obě ruce: Zařízení, které chcete vyměnit, držte v jedné ruce, náhradní díl v druhé. Vyjměte starou součástku a co nejrychleji nasaďte nové čidlo. Dbejte přitom pečlivě na to, aby vyteklo opravdu jen minimum kapaliny, kterou pak důkladně setřete. Nakonec stačí zapojit konektor hadice do nového snímače, upevnit jej na svém místě pomocí svorky a vaše práce je dokončena.

V závislosti na poloze snímače může být nutné před získáním přístupu k němu odmontovat i některé jiné součástky. U tohoto postupu buďte obzvláště opatrní a vyjměte jen tolik, kolik si věříte a víte, že dokážete vrátit na své původní místo. Není žádná ostuda vzít nově pořízený díl s sebou do opravny a za malý peníz pověřit vyškolené mechaniky, aby výměnu provedli za vás. Bezpečnost je přece vždy na prvním místě.

Váš profil je váš osobní asistent.

Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty