Posilovač řízení: jak funguje, jak poznat, že je poškozený, a jak ho opravit?

Posilovač řízení: jak funguje, jak poznat, že je poškozený, a jak ho opravit?

Leckteří lidé si snad ještě pamatují doby, kdy tento dnes nezbytný pomocník ještě zdaleka nebyl samozřejmostí. Před nástupem serva bylo třeba při průjezdu zatáčkou nebo během parkování vynaložit značnou sílu. V současné době však posilovače řízení tvoří natolik neodmyslitelnou součást základní výbavy každého vozidla, že není třeba se o nich zvlášť zmiňovat. Přesto, anebo právě proto, se v tomto článku chceme blíže podívat na to, jak přesně takový mechanismus funguje a jak nám usnadňuje každodenní život za volantem.

Co umí servo řízení?

Zpočátku byly posilovače řízení navrhovány zejména pro nákladní a jiná užitková vozidla s vysokou vlastní hmotností, aby se díky nim usnadnilo ovládání přední nápravy. Teprve o několik let později se tento systém prosadil i v osobních vozidlech vyšších tříd, až se posléze dostal i do finančně méně náročných vozů.

Navzdory tomu, co by se dalo předpokládat, neslouží posilovač řízení pouze k zabezpečení většího pohodlí. Bylo také prokázáno, že podobný mechanismus dokáže významně zvýšit bezpečnost jízdy. Vzhledem k tomu, že řidič musí při řízení vynakládat menší sílu, zpomaluje se i jeho únava. Zvláště v nebezpečných situacích totiž servo ve voze umožňuje řidiči svižněji reagovat. Z daného důvodu je tato soustava zákonem vyžadována u vozidel, jejichž hmotnost na přední nápravě přesahuje 3,5 tuny. Podívejme se nyní blíže na konkrétní typy posilovačů řízení.

Hydraulický posilovač řízení

Jedná se o ten nejstarší a nyní postupně vymírající typ. Jeho jádrem je hydraulické čerpadlo auta poháněné plochým řemenem. Jde o čerpadlo křídlového typu, jež má v podstatě dvě komůrky, mezi nimiž může proudit hydraulický olej do posilovače řízení auta. Fígl tkví v tom, že účinnost serva klesá s rostoucími otáčkami motoru, takže na dálnicích je třeba vynaložit mnohem větší úsilí než například při jízdě po parkovišti.

Tento nedostatek je však pro některé řidiče i čímsi pozitivním. Neboť klesající účinek servo řízení je spojen s lepší zpětnou vazbou od volantu.

Elektrohydraulický posilovač řízení

Tento systém představuje jisté evoluční vylepšení v porovnání s předchozím mechanismem. Namísto řemene pohánějícího pumpu je čerpadlo nyní ovládáno elektromotorem. Přináší to hned dvě zásadní výhody. Jednak již není k pohonu pumpy využívána energie ze spalovacího motoru. Na druhé straně vyspělejší systémy umožňují individuálnější dávkování zesilovacího efektu, například za použití vyhrazeného tlačítka. Řidič se tak může sám rozhodnout, zda asistenci bude maximalizovat či minimalizovat.

Elektromechanický posilovač řízení

U této špičkové varianty se jedná o ještě účinnější a cílenější druh asistence řízení. Ani čerpadlo, ani hydraulická kapalina již nejsou zapotřebí: o vše se stará elektromotor. Ten je umístěn buď přímo na sloupku řízení, nebo na ozubené tyči řízení vozu a reguluje účinek serva v závislosti na aktuálním zatížení. Motor to zjišťuje za pomoci snímačů a na základě těchto údajů určuje úroveň podpory.

Posilovač řízení: jak funguje, jak poznat, že je poškozený, a jak ho opravit?

Z toho vyplývá široká škála zajímavých technických možností. Příkladem může být zdokonalení samočinných parkovacích asistentů, které nově mohou převzít přímo kontrolu nad volantem a samostatně tak zajet vozidlem do parkovacího místa.

Avšak i v potenciálně nebezpečných situacích může autonomně ovládaný volant ochránit život řidiče i spolucestujících. Například pokud osoba sedící za volantem na krátký okamžik usne – upadne do tzv. mikrospánku – a hrozí, že auto vybočí doleva nebo doprava. V takových případech dokáže systém pomocí příslušného softwaru včas zasáhnout a zabránit tak nejhoršímu. Zatím se tato technologie uplatňuje převážně v luxusních vozech. Lze však doufat, že se to v nadcházejících letech podaří změnit a elektromechanický posilovač řízení se dočká své sériové výroby.

Jak poznám vadný posilovač řízení?

Vzhledem k tomu, že se v zásadě rozlišuje mezi elektrickými a hydraulickými systémy, existují mezi nimi i určité rozdíly v možných projevech poškození. Podezření byste měli pojmout zpravidla tehdy, když volantem již nelze otáčet s obvyklou lehkostí. Jestliže zjistíte, že se ovládání vozidla výrazně ztížilo, je prvním možným podezřelým právě systém posilovače řízení. Navíc vrzavé nebo skřípavé zvuky během otáčení volantem mohou svědčit o možném poškození manžet nebo o nedostatečném mazání. Zejména u hydraulických mechanismů to bývají většinou jasné známky toho, že máte buď příliš málo oleje, nebo dokonce netěsnost, kterou médium uniká.

Ačkoli je samozřejmě možné řídit auto i bez servomotoru, důrazně nedoporučujeme, abyste tak činili déle než po dobu cesty do autoservisu. Nejenže jsme si na posilovač již navykli a v průběhu let jsme přizpůsobili náš styl jízdy, ale také se za posledních třicet let prosadila výrazně těžší vozidla, jako jsou dobře známá SUV, jež jsou bez asistenčního systému ještě o něco hůře ovladatelná než automobily před několika dekádami.

Oprava servo řízení

Všimli jste si, že s vaším volantem zřejmě něco není v pořádku a/nebo že když jej používáte, slyšíte podivné zvuky? Příčinou může být servo řízení, ale existuje i mnoho dalších potenciálních zdrojů problémů ztěžujících vám řízení. Máte-li tedy hydraulický systém, vyhledejte při volnoběhu motoru pod kapotou olejovou nádržku a zkontrolujte, zda se v ní nachází dostatek kapaliny. Pokud ji doplníte a potíže neustoupí, může jít o vážnější závadu, kterou zvládne odstranit snad jen zkušený odborník.

Z bezpečnostních důvodů musí totiž být celý mechanismus v případě poruchy nebo poškození obnoven, jinými slovy vyměněn. Jedná se o proceduru, která zabere obvykle několik hodin i expertům. Poté by však mělo být řízení plynulejší a spolehlivější než kdy dříve.

TOP produkty na toto téma:

Váš profil je váš osobní asistent.

Sleduje výdaje na auto, zapisuje do servisní knihy a plánů výměny dílů a ukládá oblíbené materiály, poznámky a dokumenty